Landmarks

Đình Hữu Bằng

Xã Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Nội và Dòng Họ Nguyễn, vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt..

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Ngôi đình nằm ở bên trong cùng, qua một sân rộng là đến chùa và miếu.

 © Nhìn sang chùa từ phía đầu hồi đình.

 © Tòa đại đình rất to nhưng mặt đứng bị hai dãy giải vũ che chắn mất nên cảm giác chật chội.

 © Đình có đặc biệt là có một gian thờ phụ ở chái nhà.

 © Những đồ gỗ bên trong rất trau chuốt và thẩm mỹ cao.

 © Nhìn từ đầu hồi mới thấy được dáng đồ sộ.

 © Toàn cảnh mặt bên. Đình có mặt bằng hình chữ công, hậu cung xây hẳn chồng diêm, vốn không thấy ở các đình khác. Sắc...


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình Hữu Bằng
Address Đường, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-13 06:25:51
Members
Current weather  ...
Nearest places