Landmarks

Đình Tiên Canh

Đình Tiên Hường

Đình Tiên Hường (Thị trấn Hương Canh- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc)

Đình Tiên Hường (Thị trấn Hương Canh- Bình Xuyên- Vĩnh Phúc)
LỄ DÂNG HƯƠNG - LỤC VỊ THẦN HOÀNG LÀNG (p1)
LỄ DÂNG HƯƠNG - LỤC VỊ THẦN HOÀNG LÀNG (p2)

Tổng quan

Thuộc làng Tiên Hường - tên cũ là Tiên Canh thuộc tổng Hương Canh, huyện An Lãng tỉnh Sơn Tây là một trong ba làng Kẻ Cánh, nay thuộc thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc.

Đình Tiên Hường, xưa kia tên là Đình Tiên Canh, được xây dựng xây năm 1776 dưới triều Lê Cảnh Hưng, riêng gian đại bái được hoàn thiện năm Cảnh Thịnh thứ 7 dưới thời Tây Sơn (1799).

Trong đình còn lưu lại nhiều bức chạm khắc gỗ của thời Tây Sơn, có giá trị thẩm mỹ và lịch sử.

Kiến trúc, niên đại xây dựng đình Tiên Canh giống đình Hương Canh và Ngọc Canh, tuy diện tích lớn hơn - tiền tế 5 gian dài 23m, rộng 10m, đại đình 5 gian 2 dĩ dài 29,70m, rộng 14m, hậu cung 5 gian 2 dĩ dài 16m, rộng 7m.

Tháng 6 năm 2014 đình được tiến hành trùng tu, tuy nhiên việc trùng tu đã diễn ra không đúng quy trình khiến đình cổ bị phá tan hoang!

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Toà tiền tế
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Tiên Canh
Địa chỉ AH 14, Hương Canh, Bình Xuyên, Vinh Phuc Province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-10-14 02:29:30
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất