Landmarks

Đình An Cổ

Tags: đình

ĐÌNH LÀNG AN CỐ - THÁI THỤY-TB

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Ngôi đình là khối kiến trúc đồ sộ tiêu biểu cho nền kiến trúc và mỹ thuật của thời giai đoạn cuối của nhà hậu...

 © Người trông coi đình cho biết, bộ cửa bức bàn cũ được chạm khắc hoa văn kỳ công qua thời gian đã bị hỏng. Khi trùng...

 © Đình đủ sức chứa vài trăm người. Các mảng chạm thể hiện sinh động bối cảnh xã hội và các sự kiện lịch sử thời...

đình  © Các vì trung tâm, vì hồi, vì nách đều được chạm trổ hoành tráng, tinh xảo với 500 bức đầu rồng.

 © Hệ thống đầu dư đồ sộ, 4 dư chính dài 1,2 m, dày 0,4 m, cao 0,8 m, mỗi dư chạm nhiều đầu rồng, tỉ mỉ đến từng sợi...

 © Nội thất kiểu chồng rường, hệ thống rường, xà kết thành mảng, tổng cộng trong đình có 56 mảng chạm.

 © Bức cửa võng cao 1,2 m, rộng 3,8 m có gần trăm mảng chạm hình rồng, phượng. Hệ thống hai tầng cửa võng với rồng cõng...

 © Trên các mảng chạm chủ yếu là tứ linh, chim phượng bay nhảy đủ các tư thế, rồng trên ấp, dưới leo, chỗ lại như cưỡi...

 © Một bức chạm thể hiện rồng lớn, rồng nhỏ đối nghịch nhau. Rồng và lửa là đề tài phổ biến được thể hiện trong...

 © Đình có tổng cộng 46 cột gỗ lim, đường kính 40-50 cm. Một số cột bị hư hỏng được thay thế bằng cột lim mới, số...

 © 13 đạo sắc phong của các triều đại còn nguyên triện đỏ được lưu giữ cẩn thận trong đình.

 © Hoa văn cầu kỳ ở bên ngoài phần gỗ dựng đình. Trong kháng chiến chống Pháp, đình An Cố là cơ sở của bộ đội Việt...

 © Đình An Cố và chùa Keo (Vũ Thư) là hai di tích đầu tiên của tỉnh Thái Bình được nhà nước xếp hạng di tích quốc gia...

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình An Cổ
Address Cầu Gạch, Thụy An, Thái Thủy, Thai Binh, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-17 06:18:42
Members
Current weather  ...
Nearest places