Landmarks

Chùa Phúc Linh

Chùa Nhân Trai

Vẻ đẹp các pho tượng thời Mạc

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Bia từ thời Mạc

 © Rồng đá trông như đám mây là đặc trưng thời Mạc.

 © Pho tượng trong tháp mộ bị quan Pháp bắn thủng bụng, cổ.

 © Tượng Thái hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Toàn (vợ Hoàng đế Mạc Đăng Dung).

thời Mạc  © Tượng tròn tạc bằng đá xanh - tượng đặc trưng thời Mạc. Những pho tượng này được cho là tạc vua Mạc Đăng Dung và...

 © Vua Mạc Đăng Dung ngồi trên ghế tạc hình rồng.

 © Loại ngói dày rất đặc biệt.Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Phúc Linh
Address HL 403, Nhân Trai, Kien Thuy District, Haiphong, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-21 00:23:38
Members
Current weather  ...
Nearest places