Landmarks

Chùa Ngô Xá

VTC14_Có thêm 37 bảo vật quốc gia

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Lý Nhân Tông (1066-1127) xây dựng 9 tháp, trong đó có Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện tức tháp Chương Sơn. Tháp đã bị giặc... © Image00001

 © Image00002

 © Image00003


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Ngô Xá
Address TL 974, Ngô Xá, Yên Lợi, Y Yen District, Nam Dinh, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-21 21:16:23
Members
Current weather  ...
Nearest places