Landmarks

Chùa Thái Lạc

Chùa Thái Lạc (chùa Pháp Vân), Văn Lâm - Hưng Yên

Chùa Thái Lạc (chùa Pháp Vân), Văn Lâm - Hưng Yên
Lễ hội cầu mưa gắn với hệ thống thờ Tứ Pháp (xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)
Bức chạm Song Long (3D model)
Bức chạm Nhạc công, sáo nhị (3D model)
Bức chạm Tiên nữ dâng hoa (3D model)
Bức chạm Nhạc công chơi đàn (3D model)
Bức chạm Dâng hoa, gỗ mục (3D model)

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Thái Lạc
Address Unnamed Road, tt. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hung Yen Province, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-24 19:26:04
Members
Current weather  ...
Nearest places