Landmarks

Nhà thờ Giáo xứ Bác Trạch

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © Nhà thờ có gần 100 bức tượng, phù điều và tranh vẽ, cùng với hàng trăm bức tranh vẽ in trên kính; gần chục bộ cửa...
Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Nhà thờ Giáo xứ Bác Trạch
Address Bắc Hải, Vân Trường, Tien Hai District, Thai Binh, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-26 21:15:26
Members
Current weather  ...
Nearest places