Landmarks

Nhà thờ Giáo xứ Vạn Đồn

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Đây là khu Lăng mộ nơi chốn cất các hiền phúc Tử Đạo.

 © Đức Cha Phêrô - Chủ chăn giáo phận dùng gậy mục tử để mở cửa Thánh đường.

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Nhà thờ Giáo xứ Vạn Đồn
Address QL 37, Thụy Quỳnh, Thái Thủy, Thai Binh, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-10-27 00:19:23
Members
Current weather  ...
Nearest places