Landmarks

Lăng Gia Long

Lăng vua Gia Long - Emperor Gia Long's tomb - Huế - Việt Nam

Lăng vua Gia Long - Emperor Gia Long's tomb - Huế - Việt Nam
Lăng Gia Long (Thiên Thọ lăng) - Huế

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Mộ phần của vua Gia Long và bà Thừa Thiên Cao hoàng hậu

 © Cánh cửa bằng đồng © Nhìn từ khu mộ xuống dưới © Trước đây, muốn đến lăng phải qua đò nên nhiều khách du lịch thường bỏ qua điểm tham quan này. Hiện nay, đường đến...

 © Đường vào lăng © Rồng chầu thềm Điện Minh Thành

 © Tam quan điện Minh Thành


 © Điện Minh Thành

 © Điện Gia Thành

 © Đôi rồng còn sót lại ở điện Gia ThànhInsight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Lăng Gia Long
Address AH 1, Thủy Bằng, tx. Hương Thủy, Thua Thien Hue, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-25 18:22:26
Members
Current weather  ...
Nearest places