Landmarks

Lăng quận công Bùi Đăng Châu (Bùi Sán)

Dinh Thiên Đoàn
Tags: đá

Tổng quan

Lăng mộ và đền thờ quan Thái tế Đại vương Trung quận công Bùi Sán (tên tự Bùi Đăng Châu) tại thôn Đoàn Đào xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ còn lưu giữ rất nhiều những hiện vật bằng đá rất có giá trị. Tháng 7/2014, cụm lăng mộ và đền thờ bằng đá này đã chính thức được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Lăng mộ và đền thờ cụ Bùi Đăng Châu được xây dựng từ thế kỷ 18. Đây là nơi lưu giữ thi hài quan Thái tế Đại vương, Trung quận công Bùi Sán và thờ cúng tổ tiên họ Bùi. Cụ Bùi Đăng Châu là đời thứ 4 của dòng họ, thi đỗ tiến sỹ võ dưới triều vua Lê Cảnh Hưng (1740 - 1786).

Trong chặng đường quan nghiệp với hiển tích của một võ quan huân lao giúp vua dẹp giặc giữ yên đất nước, cụ được triều đình ân vinh ở trật cao nhất hàng ngũ bá "Công - Hầu – Bá - Tử - Nam". Khi từ quan về quê, cụ được cấp thái ấp, lộc điền, vàng bạc, được vua Lê ban đặc ân xây dinh thự, lăng mộ và những kỷ vật bằng đá (Bát bộ kim cương) dành cho vua chúa và bậc đại thần. Tiên công Bùi Sán còn được triều đình Nguyễn ban tặng thêm bậc là Đoan túc tôn thần.

Trải qua hàng trăm năm, cùng những biến cố lịch sử của đất nước, đặc biệt qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lăng mộ cụ Bùi Đăng Châu đã bị quân giặc tàn phá làm hư hỏng nhiều hiện vật. Khi hòa bình lập lại, con cháu dòng họ đã cùng nhau góp công góp của sưu tầm các tư liệu về cha ông tại Viện Hán Nôm quốc gia, tìm kiếm các sắc phong đã mất, khắc lên bia đá lưu lại cho hậu thế và phục dựng bảo tồn di tích trên nền đất cũ.

Hiện nay lăng mộ và đền thờ cụ Bùi Đăng Châu còn gìn giữ nguyên vẹn nhiều đồ thờ tự, tế khí và tư liệu có giá trị về lịch sử, mỹ thuật, văn hóa như: sắc phong, đại tự, câu đối, các hiện vật bằng đá theo kiến trúc thời Lê như ngai đá, nhang án đá, 3 án thư đá, 1 voi đá, 1 ngựa đá, 8 thần tướng đá, 2 bia trụ đá…

(hungyentv.vn)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng quận công Bùi Đăng Châu (Bùi Sán)
Địa chỉ QL 39B, Phu Cu District, Hung Yen Province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-11-03 22:32:44
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất