Landmarks

Đền thờ quận công họ Phạm xứ Bắc Trạch

Tổng quan

Đây là từ đường dòng họ Phạm Quận Công xứ Bắc Trạch, xã Vân Trường huyện Tiền Hải thờ các vị tổ họ là các dũng tướng thời Lê Trịnh, triều vua Cảnh Hưng. Người đã bắt sông Nguyễn Hữu Cầu là thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân chống triều đình. Được triều đình sắc phong Quận Công và cấp đất xây dựng đền thờ.

(Hồng Đào)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ quận công họ Phạm xứ Bắc Trạch
Địa chỉ Unnamed Road, Phương Công, Tien Hai District, Thai Binh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-11-09 18:29:37
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất