Landmarks

Lăng Vũ Hồng Lượng

Xem sản phẩm tại Triển lãm VR3D.

Mô hình 3D bia tứ linh ở lăng Vũ Hồng Lượng

Mô hình 3D bia tứ linh ở lăng Vũ Hồng Lượng
Mô hình 3D sấu đá ở lăng Vũ Hồng Lượng
Mô hình 3D phù điêu sấu chầu ở lăng Vũ Hồng Lượng

Tổng quan

Vũ Hồng Lượng là người làng Phù Ủng, làm quan dưới triều Hậu Lê.Sinh thời ông có công đức tu sửa đền thờ Phạm Ngũ Lão và đặt ra sự lệ cho làng thờ cúng. Lăng Vũ Hồng Lượng được khởi dựng năm Canh Tý ( 1660 ), niên hiệu Vĩnh Thọ thứ3 thời Lê Thần Tông. Đây là một công trình trạm khắc đá nổi tiếng thời Hậu Lê, chạm khắc tinh xảo hình người, con giống và hoa lá.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Vũ Hồng Lượng
Địa chỉ QL 38, An Thi District, Hung Yen Province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-11-12 05:40:48
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất