Landmarks

Đình làng Châu Khê

Đền thờ Phạm Sĩ
Tags: đá

Châu Khê - Tinh Hoa một làng nghề

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Mộ của cụ Phạm Sĩ - thành hoàng làng Châu Khê © Bốn chữ: Chân Nho vô địch


 © Bia trong khuôn viên một nhà trẻ ở Giáp Nhất của thôn Châu Khê © Đầu làng có một cái trụ trong đặt đồng hồ quả lắc để dân làng xem giờ.

 © Những phiến đá cổ xưa bên những điếm canh trong các xómInsight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình làng Châu Khê
Address Unnamed Road, Binh Giang District, Hai Duong, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-11-13 04:00:34
Members
Current weather  ...
Nearest places