Landmarks

Đình Ngự triều di quy

Đình Cổ Loa

Di Sản Văn Hóa Cổ Loa Thành

Tổng quan

Đình Ngự Triều Di Quy, dựng trên nền điện thiết triều cũ, năm 1907, thời Nguyễn. Hình dáng bề thế, mái đao vút cong Cột đình còn đôi câu đối của Tôn Thất Thuyết.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Đình Ngự Triều Di Quy - Am Mỵ Châu nằm phía sau đền Cao Lỗ chừng hơn 100m

 © Trước đình là ao/bãi cỏ xanh um
 © Đình Ngự triều

 © Am Mỵ Châu bên trái


 © Cổng vào am thấp và có cây leo phủ kín


 © Chạm khắc ở hông đình
 © Đôi rồng đá có vẻ mới tạc


 © Đình thời Nguyễn


 © Cửa võng rất đồ sộ

 © THẦN CAO GIAI LỆ

 © Đình có sànBài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Ngự triều di quy
Địa chỉ Cổ Loa, xóm Vang, Cổ Loa, Đông Anh, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-11-18 16:11:00
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất