Landmarks

Hành cung của chúa Trịnh

Tags: đá

Xem sản phẩm tại Triển lãm VR3D.

Mô hình 3D nghê ở Hành cung Cổ Bi

Mô hình 3D nghê ở Hành cung Cổ Bi
Mô hình 3D ông hổ ở Hành cung Cổ Bi

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Hành cung của chúa Trịnh
Address Voi Phục, Bình Minh, tt. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-11-19 23:55:13
Members
Current weather  ...
Nearest places