Landmarks

Lăng Hoàng Cao Khải

Tags: đá

Nơi người sống tranh chỗ với Người chết giữa Hà Nội - Lăng mộ đá Hoàng Cao Khải

Nơi người sống tranh chỗ với Người chết giữa Hà Nội - Lăng mộ đá Hoàng Cao Khải
Visit Hoang Cao Khai's mausoleum - LIVE CAM

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Dù bức ảnh dưới không rõ năm chụp và với dòng chú thích chung chung " Tombeaux Annamites à Thai Ha Apva, nhưng nó xác nhận một...

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Lăng Hoàng Cao Khải
Address 1/252/53 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-25 19:27:11
Members
Current weather  ...
Nearest places