Landmarks

Đền thờ Quận công Nguyễn Đình Huấn

Tags: đá

Tổng quan

Có hai ngôi đền thờ Quận công Nguyễn Đình Huấn (1717 - 1777): 1 ở thôn Tiên Hội, xã Tiên Hội, Đông Anh, Hà Nội. Hiện ngôi đền này đã bị phá chỉ còn 1 số nhang án bằng đá và 1 số tượng chầu (2 chó đá, 8 quan hầu). Ngôi đền thứ 2 ở làng Yên Thường, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội.

Quận công Nguyễn Đình Huấn sinh giờ Dần ngày 12 tháng 8 năm Đinh Dậu 1717 tại làng Yên Thị, xã Yên Thường, tổng Yên Thường, phủ Từ Sơn, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc (nay là làng Yên Thường, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội). Tạ thế ngày 20 tháng 12 năm Đinh Dậu 1777. Thọ 61 tuổi.

- Cụ là con thứ 4 của cụ Tổ Phúc Tài, rất thông minh đĩnh ngộ, học thông kinh sử, thích kết bạn cùng anh em hiệp khách. Khi lớn lên làm quan trong triều đình ở phủ chúa, phò 2 chúa là Trịnh Doanh và Trịnh Sâm. Xuất thân từ quan võ.

- Cụ không có con, lấy 3 người con của anh làm con mình nhưng đều cho học thành đạt. Ba người con đều đỗ Tạo sĩ.

- Qua hơn 40 năm phò chúa, cụ được cất nhắc giao việc 12 lần. Điều này chứng tỏ tài năng và công lao của cụ. Khi chết được phong tặng là “Đại tư đồ tứ thụy trung mẫn bao phong tiết khái hiến vọng tuệ trí mẫn đạt đại vương Nguyễn tướng công hiệu đoan chính phủ quân” được mở danh ở triều. Các mốc lịch sử này được ghi trong “Việt sử thông giám cương mục chính biên” quyển 18, 19, 20 xuất bản năm 1960. Công đức to lớn của cụ với sơn hà xã tắc nên mãi mãi tốt đẹp cùng với quốc gia.

- Cụ là người rất hiếu nghĩa, bất kể thân sơ, ai đáng cho gì thì cho. Riêng mỗi xuất đinh ở làng được cấp 1 sào ruộng. Đắp đê quai cho làng hướng về cửa chùa để chống lụt.

- Khi mất mộ cụ được chôn ở xứ Đống Vương xã Cổ Loa và giao cho địa phương 50 mẫu ruộng để trông nom mộ cụ. Hàng năm dòng họ lên tảo mộ thì địa phương phải mổ lợn để đón con cháu cụ lên thăm mộ. Ngày 10 tháng 3 hàng năm, dân Cổ Loa phải mang lễ vật thờ cúng cụ đến đền thờ cụ tại Yên Thường. Tất cả lễ vật được qui định trong văn bia ở đền này.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ Quận công Nguyễn Đình Huấn
Địa chỉ Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2015-01-05 08:33:26
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất