Landmarks

Đình làng Hồi Quan

LÀNG DỆT HỒI QUAN ( XÃ TƯƠNG GIANG - TỪ SƠN - BẮC NINH )

LÀNG DỆT HỒI QUAN ( XÃ TƯƠNG GIANG - TỪ SƠN - BẮC NINH )
Rước Thánh Mẫu về Đình (Lễ hội làng Hồi Quan ngày mùng 7-2 âm lịch).MOV
LỄ HỘI THÔN HỒI QUAN XUÂN ĐINH HỢI ( 2007 )

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình làng Hồi Quan
Address Tiêu - Hồi Quan, Tương Giang, Tiên Du, Bắc Ninh, Vietnam
Added by admin
Added on 2015-02-14 06:57:02
Members
Current weather  ...
Nearest places