Landmarks

Đền Thái

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Ở đây cũng có rất nhiều gạch ngói cổ chất thành đống ngoài trơi, ai thích lấy thì lấy, chẳng có ai trông giữ.


 © Đây có lẽ là một bức tường đá cổ.

 © Có rất nhiều dấu vết của các công trình kiến trúc cổ nơi đây, tuy nhiên không biết đã có ai nghiên cứu kỹ lưỡng một... © Một đoạn tường gạch cổ. © Vải được trồng dày đặc trong khu di tích.

 © Dấu vết kiến trúc cổ khắp mọi nơi.
 © Rất nhiều gốc thông cổ. xưa kia, ngôi đền chắc nằm giữa một rừng thông.

 © Một đống gạch ngói cổ lớn.

 © Tường đá cổ ngày xưa?

InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đền Thái
Address Unnamed Road, Trại Lốc, tx. Đông Triều, Quảng Ninh, Vietnam
Added by admin
Added on 2016-03-13 05:13:46
Members
Current weather  ...
Nearest places