Landmarks

Chùa Hoàng Kim

Chùa Một Mái

Tổng quan

Chùa có pho tượng từ thời Lý (không còn đầu), được cho rằng tạo tác vào năm 1099.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]

  • Phật Học - Chùa Pháp Minh - Những bệ tượng độc đáo thời Lý
    www.phathoc.net
    Hầu hết, những bệ tượng thời Lý đều gắn với nhà vua như bệ Phật Tích - Chương Sơn, Hương Lãng -Hưng Yên. Bên cạnh đó còn có các bệ tượng gắn với các đại sư như bệ Phật ở chùa Thầy, chùa Hoàng Kim - Quốc Oai, rồi chùa Chèo - Hiệp Hòa - Bắc Giang. Ở Hà Nội, hiện có hai ngôi chùa còn lưu giữ nhiều bệ tượng thời Lý khá độc đáo với hình ảnh sư tử đội đài sen và hình trái giành...


Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Hoàng Kim
Địa chỉ ĐT421B, tt. Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2016-05-08 05:15:13
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất