Landmarks

Đền thờ An Dương Vương

Tags: đá

Tổng quan

Đền thờ đức vua An Dương Vương còn gọi là đền Thượng là nơi thờ tự thần Kim Quy và vua An Dương Vương. Ở tam quan có đôi rồng đá cổ, trước đền là ao có giếng Trọng Thuỷ ở giữa. Bên trái có một số bia cổ. Bên trong đền có các bài vị thờ. Phong cách của tam quan đền giống với đền Gióng.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ An Dương Vương
Địa chỉ Unnamed Road, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2016-07-24 08:19:12
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất