Landmarks

Đình Bàn Giản

Tổng quan

Đình Bàn Giản nằm ngay ven đường, để trống mặt tiền khiến ngôi đình giống như một quán nghỉ chân. Phía sau đình là chùa Đông Lai (chùa Bàn Giản).

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Trạc trạc quyết linh (linh thiêng rực rỡ / linh thiêng chói lọi)

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Bàn Giản
Địa chỉ ĐT306, Bàn Giản, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2016-08-01 06:43:34
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất