Landmarks

Citadel of the Ho dynasty

Tags: đá cổng

Phim tài liệu: Thành nhà Hồ di sản văn hóa thế giới

Phim tài liệu: Thành nhà Hồ di sản văn hóa thế giới
Thành Nhà Hồ Thanh Hóa Flycam 15-05-2016
THÀNH TÂY ĐÔ ( THÀNH NHÀ HỒ - VĨNH LỘC - THANH HÓA )
Kỹ thuật xây thành nhà Hồ

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Beheaded dragon statue

 © Beheaded turtle statue


 © Trong đợt khai quật khảo cổ năm 2010, tại Đàn tế Nam Giao – Thành Nhà Hồ các nhà khảo cổ học đã phát hiện đầu chim... © Một đoạn tường thành bị quân Minh phá huỷ khi tấn công thành để tiêu diệt nhà Hồ, và cũng từ đây nhà Hồ bị thất... © cổng phía Tây
 © Giếng nước trong thành

 © Khai quật đàn Nam Giao © Một thiết bị trong khẩu súng bắn đá triều Hồ - Ảnh: Hà Đồng

 © Công trường khai thác đá cổ tại khu vực núi An Tôn, thôn Phù Lưu, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc.

 © Những phiến đá này được kê có chủ đích © Nhiều phiến đá đã được gọt đẽo, to tương đương các phiến đá xây thành

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Citadel of the Ho dynasty
Address QL 45, Vinh Loc District, Thanh Hoa province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-27 01:01:46
Members
Current weather  ...
Nearest places