Landmarks

Đình Viên Đình

Tổng quan

Ngôi đình làng thôn Kẹo – đình Viên Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn còn giữ lại được nhiều nét kiến trúc, điêu khắc cổ có giá trị đặc sắc.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Viên Đình
Địa chỉ Unnamed Road, Viên Đình, Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-05-31 22:11:29
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất