Landmarks

Chùa Bổ Đà

Video1

Video1
BỘ MỘC BẢN KINH PHẬT CHÙA BỔ ĐÀ ( TIÊN SƠN - VIỆT YÊN - BẮC GIANG )
Bắc Ninh: Cảnh quan chùa Bổ Đà
Linh thiêng chốn tổ Bổ Đà | CHÙA BỔ ĐÀ

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Bổ Đà
Address Đường lên chùa Bổ, Thượng Lát, Việt Yên, Bac Giang province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-27 06:57:14
Members
Current weather  ...
Nearest places