Landmarks

Dau pagoda

Video1

Video1
Chùa Dâu - Sunny- Bảo tàng 29B- ĐHVH Hà Nội
Tìm hiểu về chùa Dâu-Ngôi chùa cổ ở Thuận Thành-Bắc Ninh
Lễ hội chùa Dâu và tín ngưỡng thờ Tứ Pháp
Luy Lâu và tín ngưỡng Tứ Pháp
CÂY TÁO NỞ HOA | Chùa Dâu | Phong tục thắp hương | Làng hương Cao Thôn

Overview

One of the most ancient pagodas in Vietnam. Built in the 10th century under the Ly dynasty.

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © DSC_2029_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2034_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2036_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2039_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2040_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2041_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2042_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2044_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2047_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2048_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2052_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2054_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2056_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2059_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2061_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2063_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2065_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2067_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2072_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2074_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2078_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2080_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2081_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2082_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2083_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2085_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2086_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2087_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2089_txt [1024x768]_txt

 © DSC_2032_edited_txt [1024x768]


InsightReferences [Google search]

  • Dau Pagoda Bac Ninh
    www.vietnamonline.com
    Dau Pagoda, located in Thuan Thanh district, Bac Ninh province, is considered the oldest Buddhist pagoda in Vietnam according to researchers. The pagoda is about 1 hour away from Hanoi Old Quarter, making it easy for a morning trip off the city noise.


Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Dau pagoda
Address TL282, Thuan Thanh District, Bac Ninh province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-27 08:08:50
Members
Current weather  ...
Nearest places