Landmarks

Dau pagoda

Video1

Video1
Chùa Dâu - Sunny- Bảo tàng 29B- ĐHVH Hà Nội
Tìm hiểu về chùa Dâu-Ngôi chùa cổ ở Thuận Thành-Bắc Ninh
Lễ hội chùa Dâu và tín ngưỡng thờ Tứ Pháp
Luy Lâu và tín ngưỡng Tứ Pháp
CÂY TÁO NỞ HOA | Chùa Dâu | Phong tục thắp hương | Làng hương Cao Thôn

Overview

One of the most ancient pagodas in Vietnam. Built in the 10th century under the Ly dynasty.

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Tháp Hòa Phong, tức là Hòa Cốc, Phong Đăng, có nghĩa là Thóc Lúa Được Mùa. Thóc Lúa phải chăng là hạt giống Phật Pháp?... © Bull statue, stone © Tam châu Thái tử chùa Dâu


 © Tượng Ngọc Nữ

 © Tượng Kim Đồng

 © Tháp cổ của đạo Bà La Môn thường có tượng bò thần Nandin, đó là con vật chở thần Shiva đi đây đó. Nhưng dân địa...

 © Trong lòng tháp có tượng bốn vị Thiên Vương (vua của bốn cõi trời),còn gọi là Tứ Trấn, đứng ở 4 góc,cao 1,6m.

 © Trong tháp có một chiếc khánh đồng đúc năm 1817.

 © Và một chuông đồng đúc năm 1793.

 © Ban thờ Pháp Vân.

 © Pháp Vân được hình tượng hóa thành một vị nữ thần,có nốt ruồi giữa trán giống như phụ nữ Ấn Độ, miệng mỉm...

 © Ban thờ Pháp Vũ, cũng được hình tượng hóa thành một thiếu nữ nông dân, có khuôn mặt hiền lành. Nguyên tượng này đặt...

 © Nhà Tổ và Thánh Mẫu
Trước mặt nhà thờ Tổ và Thánh Mẫu có một giếng cổ, tương truyền là nơi bà Man Nương, mẹ của...

 © Vườn tháp các vị cao tăng.

 © Hai dãy hành lang bao bọc hai bên toàn bộ các gian nhà giữa sân là tượng các vị la hán, những vị tu hành đã đi đến cuối...


 © Bà Hậu là bà Nguyễn Thị Cảo (cũng là Bà Đỏ), được tôn làm Hậu Thần của 13 làng ở vùng Dâu vì đã hiến tặng ruộng...

 © Ngoài chùa Dâu thờ bà Pháp Vân, Pháp Vũ, còn có nhiều chùa khác, thờ một trong bốn vị, hoặc có chùa thờ cả bốn bà....


 © cuu_txt

 © chua dau 1999_txt2


InsightReferences [Google search]

  • Dau Pagoda Bac Ninh
    www.vietnamonline.com
    Dau Pagoda, located in Thuan Thanh district, Bac Ninh province, is considered the oldest Buddhist pagoda in Vietnam according to researchers. The pagoda is about 1 hour away from Hanoi Old Quarter, making it easy for a morning trip off the city noise.


Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Dau pagoda
Address TL282, Thuan Thanh District, Bac Ninh province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-27 08:08:50
Members
Current weather  ...
Nearest places