Landmarks

Đình làng Cống Xuyên

Tổng quan

Đình Cống Xuyên thuộc loại lớn, có tam quan, giải vũ, đại đình. Tam quan có đắp hình rồng rất đẹp. Trong đình còn 2 bia đá cổ. Thời hợp tác xã đình bị trưng dụng làm kho chứa máy móc và thóc, bị đốt mất một cỗ kiệu và nhiều sắc phong, đồ thờ. Kiến trúc đình chủ yếu cuối thế kỷ 18, còn lại một số ít mảng chạm thời Lê. Đình đã được phong làm di tích quốc gia.

Do trông coi kém nên gần đây đình bị mất đôi câu đối cổ. Nhiều cột kèo bị mối xông, nếu không xử lý ngay thì nguy cơ lan rộng. 


Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình làng Cống Xuyên
Địa chỉ Cống Xuyên, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2018-01-01 07:33:39
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất