Landmarks

Thành cổ Đồ Bàn

thành Chà Bàn, thành Hoàng Đế, Vijaya

Tháp Champa: Thành Đồ Bàn

Tháp Champa: Thành Đồ Bàn
Video1
Thành Đồ Bàn, An Nhơn, Bình Định

Tổng quan

Thành Đồ Bàn hay Vijaya còn gọi là thành cổ Chà Bàn hoặc thành Hoàng Đế, nay thuộc địa phận xã Nhơn Hậu, Thị xã An Nhơn và cách thành phố Qui Nhơn (tỉnh Bình Định, Việt Nam) 27 km về hướng tây bắc, là tên kinh đô của Chăm Pa trong thời kỳ Chăm Pa có quốc hiệu là Chiêm Thành. Vijaya đồng thời cũng là tên gọi của một trong bốn địa khu/vùng/tiểu quốc của Chăm Pa, Địa khu Vijaya. Thành Đồ Bàn được xây dựng dưới triều đại vua Yangpuku Vijaya vào cuối thế kỷ X, là kinh đô cuối cùng của vương quốc Chămpa từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV. Đến năm 1775, thành được triều đại Tây Sơn xây dựng lại, trên nền của kinh đô Trà Bàn, là nơi đặt đại bản doanh của nghĩa quân Tây Sơn trong giai đoạn đầu và sau đó là kinh đô của chính quyền trung ương Hoàng Đế Thái Đức - Nguyễn Nhạc.

Toạ độ

Retrieving
 

Các địa điểm thuộc Thành cổ Đồ Bàn [tra cứu]

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © EFEO_VIE00045 Enceinte de la citadelle de Cha Ban, tombeau de Vo thanh_1000_txt

 © EFEO_VIE00047 Deux lions de l_enceinte de la citadelle de Cha Ban_1000_txt

 © EFEO_VIE00048 Lion debout de l_enceinte de la citadelle de Cha Ban aux abords du tombeau de Vo Tanh_680_txt

 © EFEO_VIE00049 Lion debout de l_enceinte de la citadelle de Cha Ban situe aux abords du tombeau de Vo Tanh_680_txt

 © EFEO_VIE00050 Lion debout dans l_enceinte de la citadelle de Hoang De des Tay Son (sur le site de la citadelle de Cha Ban) gardant l_entree du tombeau...

 © EFEO_VIE00051 Lion debout sur socle de l_enceinte de la citadelle de Cha Ban_680_txt

 © EFEO_VIE00052 Reverend Pere Escalere debout devant une statue d_elephant grandeur nature._1000_txt

 © EFEO_VIE00054 Homme vietnamien devant une statue d_elephant en pierre grandeur nature_680_txt

 © EFEO_VIE00058 Elephant en pierre enfoui dans des buissons_680_txt

 © EFEO_VIE00060 Statue de Gajasimha en pierre de profil_680_txt

 © EFEO_VIE00061 Gajasimha (3_4 de dos)_680_txt

 © EFEO_VIE00062 Base sculptee de motifs de lotus en pierre_680_txt

 © EFEO_VIE00063 Fragments de decors architecturaux devant la pagode de Thap Thap_1000_txt

 © EFEO_VIE00064 Fragments de sculptures en pierre deposes_1000_txt

 © EFEO_VIE01076 Fragment de bloc moulure provenant de la pagode Thap Thap_680_txt

 © EFEO_VIE01181 Fragment d_une frise ornementale presentant des lotus epanouis provenant du site de la pagode de Thap Thap (province de Binh Dinh)_1000_txt...

 © EFEO_VIE01268 Stele portant un petit personnage masculin assis khmer provenant de la citadelle de Binh Dinh_680_txt

 © EFEO_VIE01530 Tombeau de bonze_680_txt

 © EFEO_VIE01560_ter Tombeau de Vo Tang dans l_enceinte de la citadelle de Hoang De des Tay Son (site de la citadelle de Cha Ban)_1000_txt

 © EFEO_VIE01577 Pagode de Thap Thap, tombeau de bonze_1000_txt

 © EFEO_VIE04820_bis1 Tombeau de bonze a Thap-Thap_680_txt

 © EFEO_VIE04820_bis2 Tombeau de bonze a Thap-Thap_1000_txt

 © EFEO_VIE05159 Pagode de Thap Thap, stupa 1er plan et arriere plan, art annamite_1000_txt

 © EFEO_VIE05199 Pagode - entree, art annamite_1000_txt

 © EFEO_VIE06239 Pagode de Thap Thap, la cour, art annamite_680_txt

 © EFEO_VIE06603 Vue aerienne de la citadelle de Chaban, Binh-dinh._1000_txt

 © EFEO_VIE23427 Plan de la citadelle provenant du palais de Hue_1000_txt

 © EFEO_VIE23441 Plan de la citadelle dresse en 1913_1000_txt

 © EFEO_VIE23445 Plan de la citadelle dresse par le service de surveillance des citadelles la 14eme annee de _gia long_ en 1815_1000_txt

 © EFEO_VIE23495 Plan general de la citadelle dresse en 1913_1000_txt


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Thành cổ Đồ Bàn
Địa chỉ tx. An Nhơn, Binh Dinh province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-27 09:09:40
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất