Landmarks

Đền thờ Đặng Đình Tướng

Tổng quan

Đặng Đình Tướng là danh sĩ còn gọi là Đặng Thụy, tự Đình Tướng, hiệu Chúc Ông, hoặc Chúc Trai tiên ông.

Người xã Lương Xá, huyện Chương Đức, tỉnh Hà Đông, nay là huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây, cháu 5 đời của Nghĩa Quốc Công Đặng Huấn, con của Yên Quận Công Liễu.

Ông thi Hương đỗ giải nguyên, đến năm Canh Tuất 1670 ông đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ, 21 tuổi.

Năm Đinh Sửu 1697, ông sung Phó sứ sang cống nhà Thanh, khi về, ông có tập hồi kí Chúc ông phụng sứ tập.

Năm Ất Dậu 1705 ông làm Bồi tụng, Tả thị lang bộ Lại, tước Nam. Chúa Trịnh Căn thấy ông biết việc binh mới đổi sang chức võ lâm Đô đốc, trấn thủ Sơn Nam, tước Ứng Quận Công rồi thăng Tả đô đốc, phủ đô đốc Tây quân, gia Thiếu phó, phong Tá lý công thần và được mở dinh quân Tiền Hòa.

Năm Mậu Tuất 1718, ông được gia phong Thái phó, tham dự triều chính, lên quốc lão rồi về hưu.

Năm Canh Tuất 1730 lại được Trịnh Cương đặc cách vinh thăng và tôn lên hàng Ngũ lão, lại phục chức cho giữ việc phủ Đô đốc. Bấy giờ nhân Trịnh Giang mới được lập làm Thái tử, ông dâng bộ Thuật cổ quí huấn lục gồm 8 thiên, được ban khen trọng hậu, đến năm 80 tuổi được phong Đại tư mã rồi lại được về hưu.

Năm Bính Thìn 1736, ông mất, thọ 87 tuổi được truy tặng Đại tư không và phong làm Phúc thần.

Trong Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú viết: “Ông tuổi trẻ làm quan lên đến chức vị cao sang; trong khoảng ngót 70 năm, từng trải mấy triều, trở nên bậc kì cựu, công danh phẩm vọng hơn cả các quan. Ba con và một cháu của ông đều cưới các Quận chúa làm vợ, một nhà quý thịnh, người ta gọi ông là Tiên quốc lão.

Ngoài bộ Chúc ông phụng sứ tập, ông còn soạn bộ Thuật cổ qui huấn lục như đã nói trên, gồm 2 quyển, chép lại những câu dạy dỗ của người xưa, tiến dâng chúa Trịnh để dùng làm phép tắc dạy dỗ con cháu.

Đặng Đình Tướng không những là một quan lại có thực tài, mà còn là một nhà văn hóa nổi tiếng.

 

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

"Cha quận công, con quận công, cả nhà thúc bá đều quận công.
Anh phò mã, em phò mã, cả nhà kim đai áo ngọc vào chầu thánh cung."
..............................................................
DINH QUỐC LÃO TIẾN SĨ ỨNG QUẬN CÔNG ĐẶNG ĐÌNH TƯỚNG
Yên quận công Đặng Tiến Thự, quốc tính Trịnh Liễu người làng Lương Xá, huyện Chương Mỹ là con của Doanh quận công Đặng Thế Tài, cháu của Hà quận công Đặng Tiến Vinh và là chắt đích của Nghĩa quốc Hậu Trạch công Đặng Huấn.
Yên quận công Đặng Tiến Thự sinh được 14 con trai, 13 con gái, trong đó có Ứng quận công Đặng Đình Tướng là con trai thứ 3 sinh năm 1646, đến 22 tuổi Ngài thi đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, ra làm quan giữ nhiều chức vụ trong triều, ba lần phụng mệnh đi sứ nước Tàu. Ngài trải thờ 8 vị vua Lê, 5 vị chúa Trịnh. Soạn binh pháp, viết thơ văn Ngài tinh thông vượt bậc, các Chúa thường đến nhà chơi ngâm vịnh, vương tôn công tử xin sách làm giáo khoa cho mình. Lúc về già được ban Quốc lão tiên công, một tháng vẫn hai lần vào triều, đeo thời bên hông để dân chúng ai có việc cầu thì bỏ vào đấy, nhờ vậy đều được giải quyết công bằng. Năm 87 tuổi, Ngài mất bao phong thượng đẳng đại vương; gia phong Trung Liệt Đôn Chính Dụ Phúc Phổ Trạch Long Hi Mậu Đức Phương Du Vĩ Nghiệp Vinh Vận Thượng đẳng phúc thần, táng tại lăng Vĩnh Lữ, huyện Chương Đức (nay thuộc Mỹ Đức). Dinh phủ của Ngài được dựng tại làng Thụy Dương, nay con cháu vẫn coi sóc, mặc dù kiến trúc cũ không còn, đất cũ đã thu hẹp nhiều nhưng vẫn rộng rãi khang trang, đặc biệt còn lưu giữ được hươu đá, sập đá vua ban và tấm bia ngự chế bài thơ nôm rất quý giá cùng nhiều hiện vật khác. Hậu duệ đông đúc, xa gần thăm viếng thường xuyên.
Nội dung bia NGỰ BAN ƯU LỘC
Năm Kỷ Dậu, Bảo Thái thứ 10 ( 1729 ) tháng 5, chỉ rằng ngài Tiến sĩ Ứng quận công Đặng Đình Tướng làm quan luỹ triều, trải lâu năm, có nhiều nguyên công tiềm đế, nay khởi phục vào triều, phơ phơ tóc bạc, gân sức cứng mạnh, sớm tối bật thừa chẳng hề trễ nhác, lòng son thờ nước, đáng là một vị phúc nhân đời thịnh; đặc ban một cái ghế, một cái gậy cưu một bộ áo, một tấm chăn đều ngoài đoạn, trong lót lĩnh, năm mươi tấm lụa, một trăm hộc thóc, năm mươi mẫu ruộng làm thế nghiệp vĩnh viễn. Ngự chế bản một bài thơ quốc âm để tả ý như sau đây:
Trải xem tự cổ vẫn rành rành
Huệ dưỡng hằng còn tạc thẻ xanh
Kỷ trượng đãn hiều bề khiển quyển
Trân cam cùng nhặt ý đinh ninh
Tích ý tứ bạch tài nào trọng
Lượng túc gia điền nghĩa há khinh
Soi trước làm gương nay ỷ cửng
Trời Nam vằng vặc vẻ hồ tinh
Thơ này có khắc vào bia đá ở nhà thờ tại xóm Động Lỗ xã Thụy Dương. Cứ lệ năm ngày một lần tới triều vào công thự dự bàn việc nước, ngự ban ăn yến.
Ngự cho một toà sập đá, một con hươu đá nay còn để ở nhà thờ Thụy Dương ( thuộc tổng Lương - xá huyện Chương - Mỹ).
Theo: Đặng thế gia phả ký

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ Đặng Đình Tướng
Địa chỉ Xóm Ngõ Cả, Trung Tiến, Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2018-04-10 08:14:33
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất