Landmarks

Chùa Đậu

Nét hoa văn cổ chùa Đậu - QP15b

Nét hoa văn cổ chùa Đậu - QP15b
Phóng sự: Tiếng chuông chùa Đậu
LỄ HỘI CHÙA ĐẬU MÙNG 9 THÁNG RIÊNG

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © colorized-image (1)

 © colorized-image (2)

 © colorized-image (3)

 © colorized-image (4)

 © colorized-image (5)

 © colorized-image (6)

 © colorized-image (7)

 © colorized-image (8)

 © colorized-image (9)

 © colorized-image (10)

 © colorized-image (11)

 © colorized-image (12)

 © colorized-image (13)

 © colorized-image (14)

 © colorized-image (15)

 © colorized-image (16)

 © colorized-image (17)

 © colorized-image (18)

 © colorized-image (19)

 © colorized-image (20)

 © colorized-image (21)

 © colorized-image (22)

 © colorized-image


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Đậu
Address Đường vào chùa Đậu, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-28 08:07:58
Members
Current weather  ...
Nearest places