Landmarks

Master's pagoda

Video1

Video1
HNC - Một thoáng Chùa Thầy
Chùa Thầy
Hang Động Nghìn Xương - Cắc Cớ - Chùa Thầy - Full
Khám phá Việt Nam - Động xương tại Chùa Thầy
Giới thiệu về Chùa Thầy
3N-VTC16 - Đổi mới trong tổ chức lễ hội chùa Thầy

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Master's pagoda
Address Đường vào Chùa Thầy, Quốc Oai, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-28 08:34:55
Members
Current weather  ...
Nearest places