Landmarks

Lăng họ Ngọ

Tags: đá cổng

Video1

Video1
ĐỘC ĐÁO LĂNG ĐÁ Ở HIỆP HÒA

Tổng quan

Lăng Họ Ngọ (còn gọi là Linh Quang Từ), di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, được công nhận theo Quyết định số 29/QĐ-BHV ngày 13 tháng 1 năm 1964 của Bộ văn hóa (1), thuộc làng Thái Thọ, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (xưa thuộc tổng Quế Trạo, huyện Hiệp Hòa, phủ Bắc Hà, xứ Kinh Bắc). Ngày 28 tháng 3 năm 1996 nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức cấp ”Bằng công nhận di tích lịch sử – văn hóa” cho Lăng đá họ Ngọ.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


cổng  © Cổng vào lăng © Ảnh 4. Tượng người, ngựa, sấu đá bên phải

 © Ảnh 5. Tượng người, ngựa, sấu đá bên trái

 © Ảnh 6. Bàn đá, nghê, hương án

 © Ảnh 7. Bàn đá, cổng mộ

 © Ảnh 8. Tháp mộ, cổng mộ và Anh Tuyến đang nhổ cỏ

 © Ảnh 9. Tháp bia

 © Ảnh 10. Hương án nhìn chính diện

 © Ảnh admin chụp 31/8/2014

 © Ao trước mặt lăng


 © Cổng vào làm rất thấp mang ý nghĩa "ra luồn, vào cúi" để tỏ ý cung kính


 © Đôi voi phục hai bên © Lối vào mộ

đá  © Phù điêu lính canh 2 bên

 © Dấu tích còn sót lại

 © Nhà bia phía sau
 © Đi vào khu mộ bên trong

 © Tháp mộ © Bức tường sau tháp mộ

 © Mặt sau tháp mộ

 © Nhìn từ tháp mộ ra ngoài

 © Cổng vào tháp mộ nhìn từ trong ra

 © Ban thờ

 © Toàn cảnh khu lăng nhìn từ sau

 © Khu nhà thờ mới xây phía sau lăng

 © Cổng vào, nhìn từ trong ra

 © Cổng vào nhìn từ ngoài vào

 © Phù điêu 2 bên cổng © Đôi chó đá 2 bên cổng © Nghê đá


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng họ Ngọ
Địa chỉ Đê, Hiep Hoa District, Bac Giang province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-28 09:45:53
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất