Landmarks

Lăng Dinh Hương

Xem sản phẩm tại Triển lãm VR3D.

Mô hình 3D tượng nghê ở lăng Dinh Hương

Mô hình 3D tượng nghê ở lăng Dinh Hương
Lễ rước Bằng di tích Quốc gia về lăng Dinh Hương
Mô hình 3D tượng quan hầu dắt ngựa

Tổng quan

Lăng Dinh Hương xây dựng từ năm 1727 (xuất hiện trước tất cả các lăng mộ vua Nguyễn ở Cố đô Huế). Trong lăng lưu giữ thi hài Quận công La Quý Hầu. Ông sinh năm 1688 ở tại địa phương. Năm 1730 triều đại Lê Duy Phường ông được cử làm dịch quân thị hầu, thị đội, rồi làm thái giám. Dưới triều đại Lê Y Tông ông được cử hai lần đi sứ phương Bắc vào năm 1735 và 1739. Sang năm 1740 triều đại Lê Hiển Tông, ông cầm quân đi dẹp loạn ở các vùng thuộc đạo Kinh Bắc, Sơn Nam, Hải Dương. Ông mất mùng 9 tháng 6 năm Kỷ Tỵ (1749), thọ 61 tuổi. Năm 1754 vua phong ông là Phúc thần trung cẩn đại vương. Lăng được chính Quận công xây dựng tại quê nhà khi còn sống. Lăng nằm trên một quả đồi hình tròn, rộng khoảng một ha, có tường gạch bao quanh (ngày xưa là tường đá ong bao quanh). Bố cục mặt bằng kiến trúc khu lăng gồm hai phần chính: phần mộ táng và phần thờ tự.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Chụp tháng 11 năm 2014Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Dinh Hương
Địa chỉ TL 295, Dinh Hương, Hiệp Hòa District, Bac Giang, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-28 09:50:22
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất