Landmarks

Chùa Keo

Chùa Keo Thái Bình

Chùa Keo tỉnh Thái Bình

Chùa Keo tỉnh Thái Bình
VÃNG CẢNH CHÙA KEO - THẦN QUANG TỰ
Chùa Keo tỉnh Thái Bình
Cửa rồng - chùa Keo Thái Bình (3D model)
Flycam chùa keo-thái bình

Tổng quan

Thần Quang Tự tên chữ của Chùa Keo. Chùa được xây dựng từ năm 1630 đến năm 1632 theo phong cách kiến trúc thời Lê, nhờ sự vận động của bà Lại Thị Ngọc, vợ Tuần Thọ Hầu Hoàng Nhân Dũng, và Đông Cung Vương phi Trịnh Thị Ngọc Thọ. Văn bia và địa bạ chùa Keo còn ghi lại diện tích toàn khu kiến trúc chùa rộng đến 58.000m2. Hiện nay toàn bộ kiến trúc chùa còn lại 17 công trình gồm 128 gian xây dựng theo kiểu "Nội công ngoại quốc". Điểm nổi bật của chùa là gác chuông. Gác chuông chùa Keo là một công trình nghệ thuật bằng gỗ độc đáo, tiêu biểu cho kiến trúc cổ Việt Nam thời hậu Lê. Được dựng trên một nền gạch xây vuông vắn, gác chuông cao 11,04 m gồm 3 tầng mái, kết cấu bằng những con sơn chồng lên nhau. Bộ khung gác chuông làm bằng gỗ liên kết với nhau bằng mộng ngậm, nâng bổng 12 mái ngói với 12 đao loan uốn cong dáng vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng. Tầng một treo khánh đá 1,20 m và chuông đồng cao 1,30 m, đường kính 1m đúc vào thời Lê Hy Tông (1686); hai tầng trên treo chuông nhỏ cao 0,62m, đường kính 0,69 m đúc vào năm 1796. Chùa Keo tọa lạc tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, sở hữu kỷ lục: Ngôi chùa có gác chuông bằng gỗ cao nhất.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Ảnh của EFEO, khổ nhỏ hơn, không có watermark.


 © EFEO_VIE01424 Vue generale de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01425 Vue generale de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01426 Portique d_entree de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01427 Batiments de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01428 Clocher de la pagode de Chua Keo, ou pagode Than Quang Tu, apres les travaux de restauration (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01429 Clocher de la pagode de Chua Keo, ou pagode Than Quang Tu, apres les travaux de restauration (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01430 Portrait de deux personnages, dont Louis Bezacier, devant le clocher de la pagode Than Quang Tu, apres les travaux de restauration (province...

 © EFEO_VIE01431 Portrait de groupe dans l_enceinte de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01484 Batiments C et D de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01485 Façade de la salle des brûle-parfums (batiment D) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01486 Salle des autels principaux ou Thuong Dien (batiment E) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01487 Salle du _Mont des Neuf Genies_ (batiment F) et salle des autels principaux ou Thuong Dien (batiment E) de la pagode Than Quang Tu (province...

 © EFEO_VIE01488 Salle du _Mont des Neuf Genies_ (batiment F) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01489 Salle des autels principaux ou Thuong Dien (batiment E) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01490 Alignement des batiments centraux de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01491 Clocher du batiment principal de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01643 Interieur du deuxieme etage du clocher de la pagode Than Quang Tu, ou Chua Keo, avant le demontage (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01644 Interieur du deuxieme etage du clocher de la pagode Than Quang Tu, ou Chua Keo, pendant le demontage (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01645 Clocher de la pagode Than Quang Tu durant les travaux de restauration (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01646 Premier etage du clocher de la pagode Than Quang Tu, ou Chua Keo, pendant le demontage (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01647 Fin du demontage des batiments de la pagode Than Quang Tu, ou chua Keo (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01648 Clocher de la pagode Than Quang Tu, ou chua Keo, a la fin du demontage (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01649 Pieces de bois provenant du demontage des batiments de la pagode Than Quang Tu, ou chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01650 Pieces de bois du clocher de la pagode Than Quang Tu, apres le demontage (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01651 Vue des pannes provenant du demontage du clocher de la pagode Than Quang Tu, ou chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01652 Consolidation du socle du clocher de la pagode Than Quang Tu durant les travaux de restauration (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01653 Remontage du clocher de la pagode Than Quang Tu, ou chua Keo (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01654 Remontage des corbeaux du premier etage du clocher de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01655 Remontage du clocher de la pagode Than Quang Tu, ou chua Keo (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01857 Clocher de la pagode de Chua Keo, ou pagode Than Quang Tu, apres les travaux de restauration (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01858 Clocher de la pagode Than Quang Tu, ou chua Keo, durant le demontage de la toiture (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01859 Premier etage du clocher de la pagode Than Quang Tu, ou Chua Keo, pendant les travaux de restauration (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01860 Clocher de la pagode Than Quang Tu, ou chua Keo, lors des travaux de remontage (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE01861 Materiaux appartenant au clocher de la pagode Than Quang Tu apres demontage (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE01862 Clocher de la pagode de Chua Keo, ou pagode Than Quang Tu, apres les travaux de restauration (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE02892 Participants a la ceremonie annuelle de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE02893 Participants a la ceremonie annuelle de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE02894 Participants a la ceremonie annuelle de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE02895 Participants a la ceremonie annuelle de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE02896 Participants a la ceremonie annuelle de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE02897 Participants a la ceremonie annuelle de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE02898 Procession lors de la ceremonie annuelle de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE02899 Participants sur des pirogues lors de la ceremonie annuelle de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE02900 Participants sur des pirogues lors de la ceremonie annuelle de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE02901 Participants sur des pirogues lors de la ceremonie annuelle de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05295 Entraits de la façade du batiment des autels principaux et arbaletriers provenant d_un autre batiment de la pagode Than Quang Tu, dite...

 © EFEO_VIE05296 Entrait en bois sculpte de la charpente du Tien Duong, ou batiment anterieur, de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05297 Entrait sculpte de la pagode Than Quang Tu (province de Thai binh)_1024

 © EFEO_VIE05298 Table a offrandes principale du batiment G (salle de reunion ou salle des princes) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024...

 © EFEO_VIE05299 Details de la toiture du batiment G (salle de reunion ou salle des princes) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05300 Premier etage du clocher de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05301 Arbaletrier droit superieur et entrait du batiment F, ou Mont des neuf genies, de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05302 Detail de la cloison posterieure de la galerie laterale gauche de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05352 Façade anterieure du batiment des autels principaux (batiment E) de la pagode de Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024...

 © EFEO_VIE05353 Detail des panneaux sculptes de la porte d_entree du batiment B de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05354 Detail de la porte d_entree du batiment B de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05355 Detail de l_assemblage de la ferme centrale du batiment C de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05356 Detail de l_appendice du batiment C, ou batiment anterieur, de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05357 Angle gauche posterieur du batiment C (batiment anterieur) de la pagode de Chua Keo, ou pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE05358 Façade anterieure du batiment des autels principaux (batiment E), ou Thuong Dien, de la pagode de Than Quang Tu, dite chua Keo (province...

 © EFEO_VIE05359 Arbaletrier et entrait du batiment des autels principaux (batiment D), ou Thuong Dien, de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024...

 © EFEO_VIE05360 Arbaletrier de la premiere ferme du batiment des autels principaux (batiment D), ou Thuong Dien, de la pagode Than Quang Tu (province de...

 © EFEO_VIE05361 Detail de la premiere travee gauche de la salle du _Mont des Neuf Genies_ (batiment F) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024...

 © EFEO_VIE05362 Detail des soubassements de la salle du _Mont des Neuf Genies_ (batiment F) de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai...

 © EFEO_VIE05363 Detail d_un pignon d_angle de la toiture d_un batiment de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05364 Arbaletrier droit posterieur d_un batiment de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05365 Detail d_un pignon d_angle de la toiture du batiment G (salle des princes ou salle de reunion) de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo...

 © EFEO_VIE05366 Arbaletrier de la salle du _Mont des Neuf Genies_ (batiment F) de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05367 Façade gauche du batiment G (salle des princes ou salle de reunion) de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024...

 © EFEO_VIE05368 Interieur du deuxieme etage du clocher de la pagode Than Quang Tu, ou Chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05369 Interieur de la galerie laterale droite de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05410 Portique d_entree de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05411 Clocher et batiment G (salle des princes ou salle de reunion) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05683 Stele gauche du batiment anterieur de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE05684 Stele droite du batiment anterieur de la pagode Than Quang Tu, dite chua keo (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE05684_bis1 Ferme de la charpente d_un batiment de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo, avant le demontage (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE05684_bis2 Galerie de la façade anterieure du batiment G (salle des princes ou salle de reunion), Nha Trung, de la pagode Than Quang Tu, dite...

 © EFEO_VIE05684_bis3 Porte de la chapelle de la galerie droite de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06028 Vue generale de l_allee et du batiment anterieur, Tien Duong, de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06029 Façade principale d_un batiment de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06030 Vue de l_angle gauche d_un batiment de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE06031 Façade anterieure du batiment des autels principaux (batiment D), ou Thuong Dien, de la pagode de Than Quang Tu, dite chua Keo (province...

 © EFEO_VIE06032 Detail de la cloison posterieure de la galerie laterale gauche de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06033 Façade du batiment des autels principaux (Thuong Dien) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06084 Façade principale d_un batiment de la pagode Than Quang Tu, dite chua Keo (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06085 Faîtage droit du batiment anterieur (batiment C) de la pagode de Chua Keo ou pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE06086 Clocher de la pagode de Chua Keo, ou pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE06087 Pavillon lateral de la pagode de Chua Keo, ou pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06088 Clocher de la pagode de Chua Keo, ou pagode Than Quang Tu, apres les travaux de restauration (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE06089 Angle gauche posterieur du batiment C (batiment anterieur) de la pagode de Chua Keo, ou pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE06090 Detail de l_angle gauche posterieur du batiment anterieur (batiment C) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06091 Façade du batiment des autels principaux (Thuong Dien) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06092 Arbaletrier et entrait du batiment des autels principaux (batiment D), ou Thuong Dien, de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024...

 © EFEO_VIE06093 Arbaletrier du batiment des autels principaux de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE06094 Façade anterieure du batiment des autels principaux de la pagode de Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06095 Charpente et arbaletrier de la salle de reunion, ou salle des princes, de la pagode de Than Quang Tu (province de Thai Binh)_800

 © EFEO_VIE06096 Salle du _Mont des Neuf Genies_ (batiment F) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06097 Façade gauche du batiment G (salle des princes ou salle de reunion) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06098 Clocher et batiment G (salle des princes ou salle de reunion) de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_1024

 © EFEO_VIE06099 Clocher de la pagode Than Quang Tu (province de Thai Binh)_800


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Keo
Địa chỉ ĐT220B, làng Keo, Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình, Vietnam
Tôn giáoPhật giáo
Năm tạo lậpThời nhà Lý
Hệ pháiBắc tông
Tên chữThần Quang Tự
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-30 04:32:45
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất