Landmarks

Đền Quán Thánh

Pagode de grand bouddha

Nẻo về nguồn cội: Tứ trấn Thăng Long

Nẻo về nguồn cội: Tứ trấn Thăng Long
Thăng Long tứ trấn: Đền Quán Thánh
Kỳ bí tượng Huyền Thiên Trấn Vũ đền Quán Thánh
Thông điệp từ cổ vật: Kỳ bí tượng Huyền Thiên Trấn Vũ đền Quán Thánh

Tổng quan

Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028), thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, là một trong bốn vị thần được lập đền thờ để trấn giữ bốn cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa (Thăng Long tứ trấn). Bốn ngôi đền đó là: Đền Bạch Mã (trấn giữ phía Đông kinh thành); Đền Voi Phục (trấn giữ phía Tây kinh thành); Đền Kim Liên (trấn giữ phía Nam kinh thành); Đền Quán Thánh (trấn giữ phía Bắc kinh thành). Đền Quán Thánh nằm bên cạnh Hồ Tây, cùng với chùa Kim Liên và chùa Trấn Quốc tạo nên sự hài hoà trong kiến trúc cảnh quan và trong văn hoá tín ngưỡng đối với cả khu vực phía Tây Bắc của Hà Nội.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Đền Quán Thánh qua bưu ảnh xưa, người Pháp gọi là chùa Phật lớn (Pagode du grand Bouddha). Sưu tập của vietlandmarks.

Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền Quán Thánh
Địa chỉ 11 Thanh Niên, Quán Thánh, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-30 18:29:06
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất