Landmarks

Hoàng thành Thăng Long

Video1

Video1
Video2

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Các địa điểm thuộc Hoàng thành Thăng Long [tra cứu]

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Cửa Bắc chăng? Có 2 cái máng thò ra như thấy bây giờ?

 © Cảnh tổng quát Thành Hà Nội hay Kẻ Chợ, thủ phủ của Bắc Kỳ, ảnh chụp trước năm 1880.

p77 Vue générale de la Citadelle...


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Hoàng thành Thăng Long
Địa chỉ 36 Hoàng Diệu, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-30 19:05:03
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất