Landmarks

Hoàng thành Thăng Long

Video1

Video1
Video2

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Các địa điểm thuộc Hoàng thành Thăng Long [tra cứu]

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Người Pháp khai quật trong hoàng thành
 © Khu cửa Bắc

 © Một đoạn tường thành còn nguyên


 © Cửa Bắc

 © Một đoạn tường thành ở Ngọc Hà bị phá dở

 © Cửa Bắc
 © Đôi rồng đá ở điện Kính Thiên


 © Đoan Môn

 © Địa đồ thành Hà Nội

 © Bản đồ kinh thành Thăng Long đời Lý-Trần (1010-1400) do ông Biet Lam vẽ, đăng trên báo Nam Phong số 81 ngày 20/12/1956. Plan "Ban...

 © Bản đồ kinh thành Thăng Long thời Hồng Đức 1470 do ông Bret Lam Le vẽ năm 1956. Plan "Ban Do Thang Long Doi Hong Dui ",1470, d'après...

 © Bản đồ Hoàng thành năm 1890

 © Lính đánh thuê của Pháp trong thành Hà Nội năm 1888

 © Lính đánh thuê của Pháp trong thành Hà Nội năm 1888

 © Lính Pháp trước Hậu lâu năm 1888.

 © Lính Pháp trước Hậu lâu năm 1888.


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Hoàng thành Thăng Long
Địa chỉ 36 Hoàng Diệu, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-30 19:05:03
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất