Landmarks

Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Professor of History, Sias International University, Xinzheng, Henan, China.


 © hanoi-flag-tower_9735410622_o_txt

 © mig-21-fighter-with-14-kills-of-us-aircraft_9732179529_o_txt

 © mig-21-fighter-with-14-kills-of-us-aircraft_9735409700_o_txt

 © mig-21-fighter-with-14-kills-of-us-aircraft_9735408968_o_txt

 © t-54b-tank-no-985_9732177483_o_txt

 © t-54b-tank-no-985_9732176815_o_txt

 © 105mm-howitzer-used-at-dienbienphu-1954_9735406418_o_txt

 © 105mm-howitzer-used-at-dienbienphu-1954_9732175909_o_txt

 © army-museum_9732174257_o_txt

 © map-of-vietnam_9732173147_o_txt

 © dong-son-bronze-drum_9735402966_o_txt

 © bronze-drum-c-1100-years-old-copy_9735402166_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9735401152_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9735400206_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9735399362_o_txt

 © dong-son-bronze-armor_9732168101_o_txt

 © dong-son-bronze-arrowheads_9735397396_o_txt

 © dong-son-bronze-arrowheads_9732166243_o_txt

 © dong-son-bronze-arrowheads_9732165343_o_txt

 © dong-son-bronze-arrowheads_9735393644_o_txt

 © dong-son-bronze-arrowheads_9732162683_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9735391826_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9732160979_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9735390376_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9732159437_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9735388748_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9732157671_o_txt

 © vietnamese-stone-axe_9735387016_o_txt

 © vietnamese-stone-axe_9735386154_o_txt

 © vietnamese-stone-axe_9732154697_o_txt

 © vietnamese-stone-axe_9732153799_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9735383290_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9735382526_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9732151389_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9732150443_o_txt

 © dong-son-bronze-axe_9732149521_o_txt

 © dong-son-bronze-arrowheads_9732148431_o_txt

 © dong-son-bronze-arrowheads_9735377380_o_txt

 © dong-son-bronze-arrowheads_9732146091_o_txt

 © dong-son-bronze-arrowheads_9735375360_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9735374424_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9732142943_o_txt

 © dong-son-iron-spear_9732142087_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9732141179_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9732140341_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9732139177_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9735368468_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9735367568_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9732136261_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9735365336_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9735364588_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9732132625_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9732164605_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9735361030_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9732129531_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9735359110_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9735358308_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9732126755_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9735356310_o_txt

 © dong-son-bronze-spear_9735355206_o_txt

 © dong-son-bronze-swords_9732123975_o_txt

 © dong-son-bronze-sword-hilt_9735353516_o_txt

 © dong-son-bronze-sword_9735352508_o_txt

 © dong-son-bronze-dagger_9732120675_o_txt

 © dong-son-bronze-dagger_9732119221_o_txt

 © dong-son-bronze-ge-dagger-axe_9732118391_o_txt

 © dong-son-bronze-ge-dagger-axe_9735348008_o_txt

 © dong-son-bronze-ge-dagger-axe_9732116635_o_txt

 © dong-son-bronze-ge-dagger-axe_9732115691_o_txt

 © dong-son-bronze-ge-dagger-axe_9735345468_o_txt

 © dong-son-bronze-ge-dagger-axe_9732113797_o_txt

 © dong-son-bronze-ge-dagger-axe_9732112863_o_txt

 © dong-son-bronze-ge-dagger-axe_9732112075_o_txt

 © dong-son-bronze-ge-dagger-axe_9735342148_o_txt

 © dong-son-bronze-ge-dagger-axe_9735341022_o_txt

 © dong-son-bronze-ge-dagger-axe_9735340246_o_txt

 © ngo-quyen-897-944-defeated-southern-han-invasion-at-bach-dang-river-938-led-to-viet-independence_9732108603_o_txt

 © ngo-quyen-897-944-defeated-southern-han-invasion-at-bach-dang-river-938-led-to-viet-independence_9732108093_o_txt

 © ly-thuong-kiet-1019-1105-defeated-song-china-invasion-of-1077_9735337900_o_txt

 © ly-thuong-kiet-1019-1105-defeated-song-china-invasion-of-1077_9732106811_o_txt

 © tran-hung-dao-1129-1300-defeated-mongol-invasion-at-bach-dang-1288_9735337026_o_txt

 © tran-hung-dao-1129-1300-defeated-mongol-invasion-at-bach-dang-1288_9732105763_o_txt

 © quang-trung-nguyen-hue-1753-1792_9732105421_o_txt

 © quang-trung-nguyen-hue-1753-1792_9735335538_o_txt

 © tran-dynasty-bronze-grappling-hook-11th-century_9735335212_o_txt

 © tran-dynasty-bronze-grappling-hook-11th-century_9732103779_o_txt

 © tran-dynasty-bronze-grappling-hook-11th-century_9735333588_o_txt

 © tran-dynasty-sword-11th-century_9735332988_o_txt

 © tran-dynasty-iron-spears-11th-century_9732102105_o_txt

 © tran-dynasty-iron-spears-11th-century_9735331506_o_txt

 © wood-stakes-used-to-destroy-mongol-fleet-at-bach-dang-1288_9732100161_o_txt

 © iron-swords-17th-to-19th-centuries_9732099447_o_txt

 © iron-swords-17th-to-19th-centuries_9732098567_o_txt

 © antique-firearm_9732097697_o_txt

 © iron-weapons_9732096473_o_txt

 © iron-weapons_9735254118_o_txt

 © iron-weapon_9735326092_o_txt

 © signal-cannons_9735325272_o_txt

 © signal-cannons_9732093927_o_txt

 © signal-cannons_9735323522_o_txt


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam
Địa chỉ 19 Nguyễn Tri Phương, Điện Biên, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-01 03:22:34
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất