Landmarks

Khu di tích Cổ Loa

Phục dựng nỏ thần Cổ Loa

Phục dựng nỏ thần Cổ Loa
thành Cổ Loa - (flyingcam testing)

Tổng quan

Thành Cổ Loa thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, là kinh đô của nhà nước Âu Lạc (tên nước Việt Nam thời đó), dưới thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ thứ III trước Công nguyên và của nhà nước Vạn Xuân (tên nước Việt Nam thời đó) dưới thời Ngô Quyền thế kỷ X sau Công nguyên. Năm 1962, thành Cổ Loa được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Khu di tích Cổ Loa có các địa điểm chính:
1. Đền thờ Cao Lỗ
2. Đình Ngự triều Di Quy - Am Mỵ Châu - Chùa Bảo Sơn
3. Nhà trưng bày
4. Đền thờ An Dương Vương - giếng Trọng Thuỷ

Toạ độ

Retrieving
 

Các địa điểm thuộc Khu di tích Cổ Loa [tra cứu]

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Ảnh tư liệu của trường Viễn đông Bác cổ thời Pháp, có lẽ chụp trong giai đoạn 1920-1930.


 © EFEO_VIE01356_1 Entree du temple (den) d_An Duong Vuong de Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE01356_2 Den (temple) de Than Nong (genie de l_agriculture) de Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE01356_bis Autel a l_interieur du den d_An Duong Vuong (temple) de Co Loa_1024

 © EFEO_VIE01396 Temple (den) du roi An Duong Vuong de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE01397 Temple (den) du roi An Duong Vuong de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE01398 Temple (den) du roi An Duong Vuong de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE01399 Temple (den) du roi An Duong Vuong de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE01400 Dinh Ngu Tien Di Quy du village de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE01401 Banian sacre devant la pagode Bao Son de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE01402 Vue aerienne du site de la citadelle de Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE01403 Dinh (maison communale) Ngu Tien Di Quy du village de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE01404 Banian sacre devant la pagode Bao Son de Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE01406_1 Puits devant le temple du roi An Duong a Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE01406_2 Temple du roi An Duong de Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE01407_1 Paysage de digue aux abords du village de Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE01407_2 Portrait de groupe sur une digue aux abords du village de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE01408 Marche de village devant l_enceinte d_un monument a Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE01409 Temple (den) du roi An Duong a Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE01410 Banian sacre devant la pagode Bao Son de Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE01411 Abri de riziere du village de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE01412_1 Portique d_entree du temple d_An Duong Vuong a Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE01412_2 Portique d_entree du temple d_An Duong Vuong a Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE03868_1 Statue en bronze du roi An Duong provenant du temple de Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE03868_2 Statue en bronze du roi An Duong provenant du temple de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE03868_3 Statue en bronze du roi An Duong provenant du temple de Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE04073 Vue aerienne du site de la citadelle de Co Loa (district de Dong Anh)_800

 © EFEO_VIE04238_a Vue aerienne des anciennes fortifications de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE05748_1 Autel a l_interieur de la pagode de Bao Son du village de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE05748_2 Sculpture d_un gardien de la pagode de Bao Son a Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE05748_3 Sculpture d_un gardien de la pagode de Bao Son a Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE06494 Temple (den) du roi An Duong Vuong de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE06495 Temple (den) du roi An Duong Vuong de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE06496 Dinh Ngu Tien Di Quy du village de Co Loa (district de Dong Anh)_1024

 © EFEO_VIE06597 Reproduction du plan de la pagode de Bao Son a Co Loa (district de Dong Anh)_800


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Khu di tích Cổ Loa
Địa chỉ Cổ Loa, xóm Vang, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-01 04:47:48
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất