Landmarks

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Phục chế tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh

Phục chế tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh
Bùi Xuân Phái, người vẽ chân dung thành phố
Giới thiệu Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Phóng Sự: Bảo Tàng Mĩ Thuật VN

Tổng quan

Ngôi nhà này (viện bảo tàng) được người Pháp xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ XX với chức năng là nơi dành cho con gái của các quan chức người Pháp từ khắp Đông Dương về Hà Nội trọ học[1]. Năm 1962, nhà nước Việt Nam giao cho Bộ Văn hóa cải tạo ngôi nhà từ chỗ mang dáng dấp kiến trúc phương Tây được bổ sung những chi tiết trang trí kiến trúc của đình làng Việt Nam để làm nơi trưng bày vĩnh viễn các tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam. Năm 1966, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức được khánh thành với diện tích mặt bằng là 4200 m2 và diện tích trưng bày là 1200m2, năm 1997 - 1999, đã được mở rộng với tổng diện tích là 4737 m2 và diện tích trưng bày là 3000m2.[2]

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Ảnh tư liệu của EFEO. Có thể 1 vài bức không phải tranh Hàng Trống. Không phải nằm ở bảo tàng mỹ thuật nhưng tạm thời lưu ở đây.


 © EFEO_VIE01866 Imagerie populaire - application d_encre de Chine sur la planche._1000

 © EFEO_VIE01867 Imagerie populaire - la feuille de papier est appliquee soigneusement contre la planche._1000

 © EFEO_VIE01868 Imagerie populaire - la feuille est estampee._1000

 © EFEO_VIE01869 Imagerie populaire - des baguettes en bambou sont posees en haut et en bas._1000

 © EFEO_VIE01870 Imagerie populaire - l_image est coloree_1000

 © EFEO_VIE01871 Imagerie populaire - vieille femme et fillette preparant des ornements pour papiers votifs._1000

 © EFEO_VIE01872 Imagerie populaire - encrage de la planche._1000

 © EFEO_VIE01873 Imagerie populaire - l_empreinte est coloriee._1000

 © EFEO_VIE01874 Imagerie populaire - atelier familial_1000

 © EFEO_VIE01875 Imagerie populaire - martellement de lamelles d_argent._1000

 © EFEO_VIE01876 Marchande d_images populaires et de sentences paralleles toutes pretes_1000

 © EFEO_VIE01879 Tet de At Nui - marchande d_images populaires a la rue des Paniers_1000

 © EFEO_VIE01992_1 Imagerie populaire - 1ere deesse ou _deesse de la foret__700

 © EFEO_VIE01992_2 Imagerie populaire - 2eme deesse ou _deesse du ciel__700

 © EFEO_VIE01993_1 Imagerie populaire - 3eme deesse ou _deesse de la mer__700

 © EFEO_VIE01993_2 Imagerie populaire - 4eme deesse ou _deesse de la terre__700

 © EFEO_VIE01994_1 Imagerie populaire - sa majeste _l_empereur celeste__700

 © EFEO_VIE01994_2 Imagerie populaire - Le Troisieme Prince Imperial, Ong Hoang Ba (culte des mediums)_700

 © EFEO_VIE01996_1 Imagerie populaire - genie du Than Trung_700

 © EFEO_VIE01996_2 Imagerie populaire - histoire de Tay Du_700

 © EFEO_VIE01998_1 Imagerie populaire - tigre genie, couleur noire_700

 © EFEO_VIE01998_2 Imagerie populaire - 5 tigres genies aux 5 couleurs_700

 © EFEO_VIE01999 Imagerie populaire - genie familial contre les malfaisants_700

 © EFEO_VIE02001_1 Imagerie populaire - deesse tante _Ba Co To__700

 © EFEO_VIE02001_2 Imagerie populaire - les 4 princes_700

 © EFEO_VIE02002_1 Imagerie populaire - Jeune prince (culte des mediums)_700

 © EFEO_VIE02002_2 Imagerie populaire - Jeune prince (culte des mediums)_700

 © EFEO_VIE02004_1 Imagerie populaire - Le Troisieme Prince Imperial (culte des mediums)_700

 © EFEO_VIE02004_2 Imagerie populaire - Le Troisieme Prince Imperial (culte des mediums)_700

 © EFEO_VIE02006 Imagerie populaire - Tran Hung Dao Dai Vuong, l_un des heros de la dynastie des Tran, vainqueur des Mongols_700

 © EFEO_VIE02248_1 Imagerie populaire - belle jeune fille jouant du banjo_700

 © EFEO_VIE02248_2 Imagerie populaire - belle jeune fille jouant de la mandoline_700

 © EFEO_VIE02250 Imagerie populaire - belle jeune fille jouant de la flûte_700

 © EFEO_VIE02252_1 Imagerie populaire - Tranh Huong Chu. tableaux faisant fonds de l_autel des Ancetres_700

 © EFEO_VIE02252_2 Imagerie populaire - Tranh Huong Chu. tableaux faisant fonds de l_autel des Ancetres_700

 © EFEO_VIE02254 Imagerie populaire - Tranh Huong Chu. tableau faisant fond de l_autel des Ancetres_700

 © EFEO_VIE02256_1 Imagerie populaire - Chu Than, caractere _genie_, or sur fond rouge_700

 © EFEO_VIE02256_2 Imagerie populaire - Phuc, Tho. Deux caracteres _bonheur et longevite__700

 © EFEO_VIE02257_1 Imagerie populaire - culte roi du troisieme enfer_700

 © EFEO_VIE02257_2 Imagerie populaire - culte genie de la montagne de neige_700

 © EFEO_VIE02259 Imagerie populaire - culte cinq fees_700

 © EFEO_VIE02261_1 Imagerie populaire - culte Dia tang. Kshitigarbha_700

 © EFEO_VIE02261_2 Imagerie populaire - culte Muc lien. Mangdalayana_700

 © EFEO_VIE02263_1 Imagerie populaire - culte Ngoc Thanh, deesse de la montagne_700

 © EFEO_VIE02263_2 Imagerie populaire - culte Thuong Thanh, deesse de la foret_700

 © EFEO_VIE02266_1 Imagerie populaire - culte Thai Thanh, deesse du ciel_700

 © EFEO_VIE02266_2 Imagerie populaire - culte Quan Am Bach Y, Kouan Yin, robe blanche_700

 © EFEO_VIE02267_1 Imagerie populaire - culte Duc Uau, deesse-mere_700

 © EFEO_VIE02267_2 Imagerie populaire - culte Tam Phu, trois degres_700

 © EFEO_VIE02269_1 Imagerie populaire - culte Ngoc Hoang Thuong, empereur celeste_700

 © EFEO_VIE02269_2 Imagerie populaire - culte du jeune prince (Cau Quan), le commandeur (culte des mediums)_700

 © EFEO_VIE02271_1 Imagerie populaire - culte Ong Tien Su, le genie ancetre des metiers_700

 © EFEO_VIE02271_2 Imagerie populaire - culte Tho Dia, le genie de la terre_700

 © EFEO_VIE02273_1 Imagerie populaire - culte Vu Si, genie gardien_700

 © EFEO_VIE02273_2 Imagerie populaire - culte Tam Danh, genie a trois faces contre les mauvais esprits_700

 © EFEO_VIE02275_1 Imagerie populaire - culte Doc Cuoi, genie a 1 pied contre les mauvais esprits_700

 © EFEO_VIE02275_2 Imagerie populaire - culte Tri Vi Ttrach, genie protecteur de l_habitation_700

 © EFEO_VIE02278 Imagerie populaire - culte Te Thien Dai Thanh, genie singe contre les mauvais esprits_700

 © EFEO_VIE02304_1 Imagerie populaire - culte tigre genie blanc_700

 © EFEO_VIE02304_2 Imagerie populaire - culte cinq tigres genies_700

 © EFEO_VIE02305_1 Imagerie populaire - culte genie etoile polaire du nord_700

 © EFEO_VIE02305_2 Imagerie populaire - culte genie etoile polaire du S_700

 © EFEO_VIE02306_1 Imagerie populaire - culte genie gardien de l_habitation_700

 © EFEO_VIE02306_2 Imagerie populaire - culte genie gardien de l_habitation_700

 © EFEO_VIE02307_1 Imagerie populaire - culte genie Tran Hung Dao_700

 © EFEO_VIE02307_2 Imagerie populaire - culte genie Quan Van Truong_700

 © EFEO_VIE02308_1 Imagerie populaire - culte Dia tang. Kshitigarbha_700

 © EFEO_VIE02308_2 Imagerie populaire - culte The Chi. Mahathamaprapta_700

 © EFEO_VIE02309_1 Imagerie populaire - culte Pho Hien. Samantabhadra_700

 © EFEO_VIE02309_2 Imagerie populaire - culte Van Thu. Manjuçri_700

 © EFEO_VIE02310_1 Imagerie populaire - culte Quan Am. Avalokiteçvara_700

 © EFEO_VIE02310_2 Imagerie populaire - culte Di Lac. Maitreya_700

 © EFEO_VIE02311_1 Imagerie populaire - culte Di Da. Amitabha_700

 © EFEO_VIE02311_2 Imagerie populaire - culte Thich Ca. Cakya Muni_700

 © EFEO_VIE02312_1 Imagerie populaire - culte Tam The ou Tam Than. Trikaya_700

 © EFEO_VIE02312_2 Imagerie populaire - culte Ngoc Hoang , empereur de jade_700

 © EFEO_VIE02313_1 Imagerie populaire - culte genie singe_700

 © EFEO_VIE02313_2 Imagerie populaire - Prince Imperial (culte des mediums)_700

 © EFEO_VIE02314_1 Imagerie populaire - Prince Imperial (culte des mediums)_700

 © EFEO_VIE02314_2 Imagerie populaire - Prince Imperial (culte des mediums)_700

 © EFEO_VIE02315_1 Imagerie populaire - culte Mau Thuong Ao Do_700

 © EFEO_VIE02315_2 Imagerie populaire - culte deesse de la foret_700

 © EFEO_VIE02316_1 Imagerie populaire - culte deesse-mere et douze fees_700

 © EFEO_VIE02316_2 Imagerie populaire - Tri Phu Chau Co_700

 © EFEO_VIE02317_1 Imagerie populaire - culte Tri Phu Chau Cau_700

 © EFEO_VIE02317_2 Imagerie populaire - culte Tri Phu Chau Ba_700

 © EFEO_VIE02318_1 Imagerie populaire - Tam Toa Thanh Mau_700

 © EFEO_VIE02318_2 Imagerie populaire - Ngu Vi Ton Ong_700

 © EFEO_VIE02319_1 Imagerie populaire - culteTam Phu_700

 © EFEO_VIE02319_2 Imagerie populaire - culte Tri Phu_700

 © EFEO_VIE02320 Imagerie populaire - Tri Phu Du_700


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Địa chỉ 66 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-02 21:13:27
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất