Landmarks

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Pagode de Confucius, pagode de la litterature, pagode des corbeaux

Htutat - Văn Miếu Quốc Tử Giám!

Htutat - Văn Miếu Quốc Tử Giám!
Video2
Phim tài liệu Văn Miếu Quốc Tử Giám
Điểm đến cuối tuần - Hà Nội ( Văn Miếu Quốc Tử Giám)
Mẫu 3D tượng lính canh

Tổng quan

Văn Miếu được xây dựng từ năm (1070) tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông (Đại Việt sử ký toàn thư. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tập 1, tr.234) chép: "Mùa thu tháng 8, làm Văn Miếu, đắp tượng, Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối, vẽ tượng Thất thập nhị hiền, bốn mùa cúng tế. Hoàng thái tử đến đấy học." [2]. Như vậy Văn miếu ngoài chức năng thờ các bậc Tiên thánh, Tiên sư của đạo Nho, còn mang chức năng của một trường học Hoàng gia mà học trò đầu tiên là Thái tử Lý Càn Đức, con trai vua Lý Thánh Tông với Nguyên phi Ỷ Lan, lúc đó mới 5 tuổi, đến năm 1072 lên ngôi trở thành vua Lý Nhân Tông. Năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu có thể coi đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Ban đầu, trường chỉ dành riêng cho con vua và con các bậc đại quyền quý (nên gọi tên là Quốc Tử). (Việt sử thông giám cương mục. Nxb. Văn sử địa. 1957) chép: "Bính Thìn, năm Anh Vũ Chiêu Thắng thứ 1 tháng 4... lập nhà Quốc Tử Giám; tuyển trong các văn thần lấy những người có văn học, bổ vào đó". Năm 1156, Lý Anh Tông cho sửa lại Văn Miếu và chỉ thờ Khổng Tử.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Bia số 42
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA TÂN SỬU NIÊN HIỆU VĨNH THỌ NĂM THỨ 4 (1661)

Kính nghĩ: Thần Tông Uyên hoàng đế...

 © Bia số 44
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA ĐINH MÙI NIÊN HIỆU CẢNH TRỊ NĂM THỨ 5 (1667)

Kính nghĩ: Quốc triều nhân nghĩa...

 © Bia số 21
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA NHÂM THÌN NIÊN HIỆU QUANG HƯNG NĂM THỨ 15 (1592)

Trời mở vận trung hưng, thời dấy...

 © Bia số 66
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA QUÝ SỬU NIÊN HIỆU LONG ĐỨC NĂM THỨ 2 (1733)

Từng nghe nước nhà tô điểm trị...

 © Bia số 23
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA MẬU TUẤT NIÊN HIỆU QUANG HƯNG NĂM THỨ 21 (1598)

Trời mở vận thái, đời sinh thánh...

 © Bia số 48
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA CANH THÂN NIÊN HIỆU VĨNH TRỊ NĂM THỨ 5 (1680)

Công dụng của học thuật Nho gia thực...

 © Bia số 8
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ
KHOA ĐINH MÙI NIÊN HIỆU HỒNG ĐỨC NĂM THỨ 18 (1487)

Trời mở thái bình thịnh trị muôn...

 © Bia số 50
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA ẤT SỬU NIÊN HIỆU CHÍNH HÒA NĂM THỨ 6 (1685)

Trời mở nền trí trị, vận thuộc...

 © Bia số 29
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA BÍNH THÌN NIÊN HIỆU HOẰNG ĐỊNH NĂM THỨ 17 (1616)

Trời cho thọ trường nền trí...

 © Bia số 52
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA TÂN MÙI NIÊN HIỆU CHÍNH HÒA NĂM THỨ 12 (1691)

Kính nghĩ: Quốc triều vận hội hanh...

 © Bia số 1
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA NHÂM TUẤT NIÊN HIỆU ĐẠI BẢO NĂM THỨ 3 (1442)
Lớn lao thay! Thánh triều ta, Thái Tổ...

 © Bia số 54
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA ĐINH SỬU NIÊN HIỆU CHÍNH HÒA NĂM THỨ 18 (1697)

Trời mến hoàng gia, trung hưng nền...

 © Bia số 56
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA QUÝ MÙI NIÊN HIỆU CHÍNH HÒA NĂM THỨ 24 (1703)

Trời giúp hoàng gia, sao Khuê mở vận...

 © Bia số 33
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA TÂN MÙI NIÊN HIỆU ĐỨC LONG NĂM THỨ 3 (1631)

Trời mở thái bình, sao Khuê rạng soi...

 © Bia số 58
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA CANH DẦN NIÊN HIỆU VĨNH THỊNH NĂM THỨ 6 (1710)

Nhân tài là nguyên khí của nước...

 © Bia số 35
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA CANH THÌN NIÊN HIỆU DƯƠNG HÒA NĂM THỨ 6 (1640)

Niên hiệu Dương Hòa vào năm Canh...

 © Bia số 60
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA ẤT MÙI NIÊN HIỆU VĨNH THỊNH NĂM THỨ 11 (1715)

Mừng nay Thánh thiên tử thuận trời...

 © Bia số 37
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA BÍNH TUẤT NIÊN HIỆU PHÚC THÁI NĂM THỨ 4 (1646)

Trời sinh bậc thánh minh, sao Khuê...

 © Bia số 40
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA BÍNH THÂN NIÊN HIỆU THỊNH ĐỨC NĂM THỨ 4 (1656)

Trời mở buổi thịnh trị, vận...

 © Bia số 62
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA TÂN SỬU NIÊN HIỆU BẢO THÁI NĂM THỨ 2 (1721)

Phàm buông lưới lớn là để chọn...

 © Bia số 64
BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA ĐINH MÙI (1727)

Khoa thi Hội năm Đinh Mùi (1727) có số sĩ tử dự thi đông tới 3000, nhưng...

 © Bia số 39
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA NHÂM THÌN NIÊN HIỆU KHÁNH ĐỨC NĂM THỨ 4 (1652)

Niên hiệu Khánh Đức thứ 4, rồng...

 © Bia số 9
BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA BÍNH THÌN
NIÊN HIỆU HỒNG ĐỨC 27 (1496)
Thánh hoàng đế trị vì 37 năm, muôn cõi chung...

 © Bia số 13
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA MẬU DẦN NIÊN HIỆU QUANG THIỆU NĂM THỨ 3 (1518)

Đặt khoa thi chọn kẻ sĩ là quy...

 © Bia số 38
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA CANH DẦN NIÊN HIỆU KHÁNH ĐỨC NĂM THỨ 2 (1650)

Hoàng thượng lần thứ hai lên ngôi...

 © Bia số 65
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA TÂN HỢI NIÊN HIỆU VĨNH KHÁNH NĂM THỨ 3 (1731)

Mừng nay cơ đồ to lớn tựa sao Cơ...

 © Bia số 14
TẤM BIA TIẾN SĨ NHÀ MẠC DUY NHẤT TẠI VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

Trong số 82 bia Tiến sĩ hiện lưu giữ tại...

 © Bia số 63
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA GIÁP THÌN NIÊN HIỆU BẢO THÁI NĂM THỨ 5 (1724)

Thánh nhân cổ vũ nhân tài, tất phải...

 © Bia số 36
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA QUÝ MÙI NIÊN HIỆU PHÚC THÁI NĂM THỨ 1 (1643)

Đời mở nền trí trị, vận thuộc...

 © Bia số 61
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA MẬU TUẤT NIÊN HIỆU VĨNH THỊNH NĂM THỨ 14 (1718)

Kính nghĩ: Quốc triều thời tốt...

 © Bia số 32
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA MẬU THÌN NIÊN HIỆU VĨNH TỘ 10 (1628)

Hoàng Việt muôn vạn năm, niên hiệu Vĩnh Tộ...

 © Bia số 59
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA NHÂM THÌN NIÊN HIỆU VĨNH THỊNH NĂM THỨ 8 (1712)

Năm Nhâm Thìn niên hiệu Vĩnh Thịnh...

 © Bia số 30
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA KỶ MÙI NIÊN HIỆU HOẰNG ĐỊNH NĂM THỨ 20 (1619)

Hoàng Việt trời sinh thánh vương...

 © Bia số 57
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA BÍNH TUẤT NIÊN HIỆU VĨNH THỊNH NĂM THỨ 2 (1706)

Từ khi có quy chế lập trường...

 © Bia số 55
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA CANH THÌN NIÊN HIỆU CHÍNH HÒA NĂM THỨ 21 (1700)

Trời mở vận trung hưng, sao Khuê...

 © Bia số 2
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA MẬU THÌN
NIÊN HIỆU THÁI HÒA NĂM THỨ 6 (1448)

Nhân Tông Tuyên hoàng đế nước Đại...

 © Bia số 53
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA GIÁP TUẤT NIÊN HIỆU CHÍNH HÒA NĂM THỨ 15 (1694)

Nguyên khí hội họp thì nhân tài...

 © Bia số 26
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA ĐINH MÙI NIÊN HIỆU HOẰNG ĐỊNH NĂM THỨ 8 (1607)

Nước nhà ta, trời mở vận thánh...

 © Bia số 51
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA MẬU THÌN NIÊN HIỆU CHÍNH HÒA NĂM THỨ 9 (1688)

Các khoa Tiến sĩ từ đầu quốc triều,...

 © Bia số 16
VĂN BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ CHẾ KHOA ẤT SỬU NIÊN HIỆU CHÍNH TRỊ NĂM THỨ 8 (1565)

Trời mở trung hưng, đời bình...


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Địa chỉ 63 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-02 21:18:40
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất