Landmarks

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Pagode de Confucius, pagode de la litterature, pagode des corbeaux

Htutat - Văn Miếu Quốc Tử Giám!

Htutat - Văn Miếu Quốc Tử Giám!
Video2
Phim tài liệu Văn Miếu Quốc Tử Giám
Điểm đến cuối tuần - Hà Nội ( Văn Miếu Quốc Tử Giám)
Mẫu 3D tượng lính canh

Tổng quan

Văn Miếu được xây dựng từ năm (1070) tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông (Đại Việt sử ký toàn thư. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, tập 1, tr.234) chép: "Mùa thu tháng 8, làm Văn Miếu, đắp tượng, Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối, vẽ tượng Thất thập nhị hiền, bốn mùa cúng tế. Hoàng thái tử đến đấy học." [2]. Như vậy Văn miếu ngoài chức năng thờ các bậc Tiên thánh, Tiên sư của đạo Nho, còn mang chức năng của một trường học Hoàng gia mà học trò đầu tiên là Thái tử Lý Càn Đức, con trai vua Lý Thánh Tông với Nguyên phi Ỷ Lan, lúc đó mới 5 tuổi, đến năm 1072 lên ngôi trở thành vua Lý Nhân Tông. Năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu có thể coi đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Ban đầu, trường chỉ dành riêng cho con vua và con các bậc đại quyền quý (nên gọi tên là Quốc Tử). (Việt sử thông giám cương mục. Nxb. Văn sử địa. 1957) chép: "Bính Thìn, năm Anh Vũ Chiêu Thắng thứ 1 tháng 4... lập nhà Quốc Tử Giám; tuyển trong các văn thần lấy những người có văn học, bổ vào đó". Năm 1156, Lý Anh Tông cho sửa lại Văn Miếu và chỉ thờ Khổng Tử.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Ảnh tư liệu của trường Bác cổ Viễn đông (Ecole française d’Extrême-Orient) chụp trong những năm 1930-40.
 © Đây là ảnh văn miếu Sơn Tây

 © Gía như Hà Nội vẫn thưa dân và rộng rãi như thế này :$
 © Hàng bia xưa kia để ngoài trời, không có mái che
 © Cúng lợn và bò (trâu?) © Mảng chạm này vẫn còn nguyên, đẹp quá!

 © Nghiên đá nay được chuyển vào trong


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Địa chỉ 63 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-02 21:18:40
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất