Landmarks

Điện Thái Hoà

Tổng quan

Ðiện Thái Hoà nằm ngay trên đường xuyên tâm Hoàng Thành nhìn thẳng ra cửa Ngọ Môn trong kinh thành Huế. Điện Thái Hoà là trung tâm quan trọng nhất của kinh thành, tại đây tổ chức các buổi lễ đại triều. Ðiện Thái Hoà xây dựng năm 1805 đời Gia Long; năm 1806, Gia Long chính thức tổ chức lễ đăng quang tại điện này. Năm 1833, vua Minh Mạng xây dựng Điện Thái Hoà ở chỗ hiện nay trên một nền cao 2,32m, toà điện dài 44m, sâu 30,5m, cao 11,8m, chính tịch 5 gian, hai chái, tiền tịch 7 gian hai chái, hai nếp nhà ghép lại với nhau, cột sơn son, vẽ rồng vàng, giữa bờ nóc gắn mảnh sứ nhiều màu, mái lợp ngói Hoàng Lưu Ly. Ở gian chính giữa có treo một bức hoành khắc đại tự “Thái Hòa Điện”, phía trong là ngai vàng để trên bệ ba tầng, phía trên trần rủ xuống một cái bửu tán thiếp vàng, thêu hình viên long. Trên trần mỗi lồng căn có treo lồng đèn gương hình lục giác, bát giác, các cạnh đính gương ngũ sắc.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Nhìn ra Ngọ Môn


 © Thơ trên mái điện © Mặt sau điện Thái Hoà

 © Các quan trên sân chầu

 © Mã binh trước điện Thái Hoà

Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Điện Thái Hoà
Địa chỉ 23 Tháng 8, Thuận Hòa, Hue, Thua Thien - Hue province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-05 20:42:15
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất