Landmarks

Chùa Hoè Nhai

Tags: tượng

Chùa Việt Nam: Chùa Hòe Nhai – Gốc tích của dòng thiền “hộ quốc, an dân”

Chùa Việt Nam: Chùa Hòe Nhai – Gốc tích của dòng thiền “hộ quốc, an dân”
CHÙA HÒE NHAI

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © s-l1600 (14)


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Hoè Nhai
Address 17-50 Hàng Than, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-10-13 22:15:07
Members
Current weather  ...
Nearest places