Landmarks

Tháp Bình Lâm

Video1

Video1
Tháp Bình Lâm, Tuy Phước, Bình Định

Tổng quan

Tháp Bình Lâm là một ngôi tháp cổ Chăm Pa tại thôn Bình Lâm, xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đây là một ngôi tháp tương đối đặc biệt ở Bình Định, vì khác với các tháp khác nằm trên đồi thì tháp Bình Lâm nằm ngay trên đồng bằng và như hoà mình vào thiên nhiên và khu dân cư bao quanh. Tháp Bình Lâm được xây dựng vào cuối thế kỷ 10 – đầu thế kỷ 11, thuộc phong cách chuyển tiếp giữa phong cách Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định, theo nghiên cứu, tháp Bình Lâm nằm trong khu thành Bình Lâm là kinh đô đầu tiên tạm thời khi các vị vua Chăm dời đô từ Quảng Nam vào Bình Định trước khi xây dựng kinh đô Đồ Bàn, khi thành Đồ Bàn được xây dựng thì thì Bình Lâm mất vị trí là trung tâm chính trị, hành chính của Chăm Pa.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Tháp Bình Lâm
Địa chỉ Tỉnh lộ 640, Tuy Phuoc District, Binh Dinh province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-16 02:06:48
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất