Landmarks

Đình Mông Phụ

Tags: đình

Hình 360o

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © khánh đá

 © rồng đá


 © Long phụ tu tử: bức chạm nổi tiếng theo lời cụ từ đình - rồng cha dạy rồng con viết chữ thánh hiền


 © Mõ cá

 © Nghi môn (cổng chính) của đình gồm bốn trụ vuông xây gạch, hai trụ lớn và hai trụ nhỏ, bốn đầu trụ tạo tác lồng...

 © Sân đình lát gạch Bát Tràng, hai bên có Tả hữu mạc, mỗi nhà có năm gian nhỏ. Nhà Tả mạc là nơi thờ tổ tiên các dòng...

 © Công trình trung tâm của đình Mông Phụ là tòa Đại Đình, được dựng theo kiểu “ba gian hai chái”, có sáu hàng chân cột...

 © Theo quan niệm của dân làng, Đình Mông Phụ đặt trên đầu rồng mà hai chiếc giếng ở hai bên là hai con mắt.

 © Sân đình đào thấp hơn so với mặt bằng xung quanh, khi mưa xuống, nước từ ba phía ào ạt đổ vào, sau đó thoát ra theo hai...

 © Hậu cung hay đình trong là một tòa nhà nối ba gian giữa của đình ngoài kéo dài ra phía sau như cán chày.


 © Các đầu bảy hiên trước tòa đại đình được chạm khắc rất công phu với hình tượng rồng và mây.

 © Về kết cấu bên trong, các bộ vì của nhà đại đình làm theo kiểu thượng chồng rường, giá chiêng, kẻ bẩy, trên sáu...

 © Đến nay, đình vẫn còn nguyên bộ sàn cổ có tuổi đời nhiều thế kỷ.

 © Hàng lan can gỗ kiểu chấn song bao quanh tạo nên cảm giác rất thông thoáng.

 © Những đầu dư của các xà ở gian chính và những kẻ hiên là những trọng điểm để trang trí bức bức phù điêu gỗ được...

 © Rồng là hình tượng chính, thể hiện ước muớn mưa thuận gió hòa của dân làng.

 © Gian giữa đại đình có cửa võng hình lưỡng long chầu nguyệt sơn son thiếp vàng. Một ban thờ lớn trang trí bằng tượng...

 © Vách tường ngoài của hậu cung, hàng rào và một số công trình khác của của đình Mông Phụ được làm bằng đá ong.


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình Mông Phụ
Address Unnamed Road, Đường Lâm, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-10-23 05:58:06
Members
Current weather  ...
Nearest places