Landmarks

Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chămpa

Cổ viện Chàm

Mô hình 3D bệ sư tử đá Chămpa

Mô hình 3D bệ sư tử đá Chămpa
Mô hình 3D vũ nữ Apsara
Mô hình 3D Phù điêu Thần Mahisamardini
Mô hình 3D tượng chim thần Garuda
Bảo tang điêu khắc Cham
[CaptivatingVietnam][Trailer]-Trial- Đà Nẵng - Địa điểm du lịch - Bảo tàng nghệ thuật Chămpa

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chămpa
Address Nguyễn Văn Linh, Phước Ninh, Đà Nẵng, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-12-09 20:42:31
Members
Current weather  ...
Nearest places