Landmarks

Làng gốm Phù Lãng

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Gốm Phù Lãng dùng nguyên liệu đất sét ở Bắc Giang. Đất mua về, được phơi, trộn rồi nhào nước thật kỹ cho đến...

 © Thợ gốm Phù Lãng vừa dùng bàn xoay để tạo hình sản phẩm, vừa dùng cách ốp khuôn. Trong ảnh, một chiếc vại đang được...
 © Mùa hè, nhiều trẻ em ở Phù Lãng tham gia vào công đoạn nhẹ nhàng nhất là tô màu họa tiết trang trí sản phẩm gốm

 © Sản phẩm nổi bật nhất của gốm Phù Lãng là những bức tranh gốm.

 © Bức tranh gốm của cơ sở sản xuất gốm nghệ thuật Bảy Xá, làng gốm Phù Lãng
InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Làng gốm Phù Lãng
Address Đê, Phù Lãng, Que Vo District, Bac Ninh province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-12-14 17:27:45
Members
Current weather  ...
Nearest places