Landmarks

Đình Chu Quyến

Đình Chàng
Tags: đình

Tự Hào Ba Vì 3 : Đình Tây Đằng, Đình Chu Quyến và những ẩn ngữ văn hoá

Tự Hào Ba Vì 3 : Đình Tây Đằng, Đình Chu Quyến và những ẩn ngữ văn hoá
Trùng tu Đình Chu Quyến (VTV1)
Đình Chu Quyến (đình Chàng) xã Chu Minh Ba Vì Hà Nội.11-2012

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Một kiến trúc gỗ mô tả trích đoạn trong diễn tích cổ "Táng mả hàm rồng".

 © Trên các xà, ván nong, cửa võng đều chạm trổ hoa văn rồng, phượng.

 © Những họa tiết điêu khắc dân gian tinh xảo trang trí mái đình.

 © Nguyễn Văn Kự, 1997

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình Chu Quyến
Address Đường đê, Chu Quyền, Ba Vi District, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-02-14 00:11:54
Members
Current weather  ...
Nearest places